genealogyonline

Voorouders Hein Deen en andere familieleden » Alagonda (Aeltje (Alagonda (Aeltje ) Birza (1674-1750)

Personal data Alagonda (Aeltje (Alagonda (Aeltje ) Birza 


Household of Alagonda (Aeltje (Alagonda (Aeltje ) Birza

She is married to Mijnhardus (Meijnart) Cock.

.


Child(ren):

  1. Anna Cock  1715-1790 


Notes about Alagonda (Aeltje (Alagonda (Aeltje ) Birza

in het friesche stadhouderlijk archief inv. no: 57 zich bevindende in het rijksarchief te `s-gravenhage vinden we het doodsbericht van DS MEINARDUS COCK. op deze brief gericht aan de stadhouder bevint zich het zegel van zijn weduwe ALEGONDA BIRZA dit in het zwart opgedrukte zegel steld voor een links gewende duif. Dit is het enige zegel dat door een BIRZA gebruikt werd, die ik heb kunnen ontdekken. Het is echter heel goed mogelijk dat de familie BIRZA deze duif in haar wapen heeft gevoerd.(zie foto)

Arch. weesk. 20 pag. 73 dd 25-06-1690 verantwoording en rekening van vaendrick JAN STRICK als vormont over REINDER OTTENS BIRZA en CHRISTINA HEIJNNENS dochter aeltje (alegonda) birza oud 15 jaar. Assisteert met devooght dr j. niejenhof op 06-01-1693 is HINDRIK VAN BORCK voormond, verder in dit document: Een graf in de a-kerk daar des pupil van de vader in begraven is omtrent de clocketoren (reinder ottens), goederen welke de pupil met de vader, de broeder en zuster in de mande heeft. Een huis staande tegenover de a-kerk bewoond door vaendt woldringe, Een huis buiten de oosterpoort de "brandenborgh" genaamd. Voorts wordt SOPHIA LIEFTINCK als stiefmoeder genoemd (boedelscheiding dd 30-04-1689)20-07-1691 door het sterven van JAN REINDERS VAN BORCK heeft de pupil de navolgende goederen geerfd ................................................

Do you have supplementary information, corrections or questions with regards to Alagonda (Aeltje (Alagonda (Aeltje ) Birza?
The author of this publication would love to hear from you!


    

When copying data from this family tree, please include a reference to the origin:
Hein Deen, "Voorouders Hein Deen en andere familieleden", database, Genealogy Online (https://www.genealogieonline.nl/voorouders-hein-deen/I15155.php : accessed July 25, 2021), "Alagonda (Aeltje (Alagonda (Aeltje ) Birza (1674-1750)".