genealogieonline

Stamboom Van der Waal » adam fransois jules armand van der DUYN VAN MAASDAM

Personal data adam fransois jules armand van der DUYN VAN MAASDAM Male


Matches in other publications

Aanknopingspunten tussen stambomenThis person also appears in the publication:

Ancestors (and descendant) of adam fransois jules armand van der DUYN VAN MAASDAM


Family tree
  caspar anthonij van LIJNDEN
1707-1748
magdalena elisabeth van BOETZELAER
1716-1773
Family tree
Family tree
adam fransois jules armand van der DUYN VAN MAASDAM
1771-1848

x
1799
frederika maria van der CAPELLEN
1780-1810


Household of adam fransois jules armand van der DUYN VAN MAASDAM

He is married to frederika maria van der CAPELLEN on July 7, 1799 at bunnik(UT), he was 28 years old.


Notes by adam fransois jules armand van der DUYN VAN MAASDAM

Mr. A.F.J.A. graaf van der Duyn van Maasdam
Voorname officier en kamerheer van de erfprins, die na het vertrek van de Fransen eind 1813 met Van Hogendorp het Voorlopig Bewind vormde. In 1814 en 1815 maakte hij deel uit van de commissies die de Grondwet opstelden. Daarna werd hij gouverneur van het zuidelijk deel van Holland (na 1840 Zuid-Holland), hoewel hij dat ambt niet had begeerd. Als Gouverneur wenste hij niet mee te werken aan het uit de Kamer weren van Van Hogendorp toen die in de ogen van de koning te kritisch werd. In 1848 benoemde Willem II, wiens hofmaatschalk hij was, hem tot Eerste-Kamerlid om de voorstellen tot herziening van de Grondwet aan een meerderheid te helpen.

moderaat of gematigd liberaal
in de periode 1813-1848: buitengewoon lid Staten-Generaal, lid Eerste Kamer, minister, lid Raad van State, lid Grondwetscommissie 1813-1814, lid Grondwetscommissie 1815, Provinciaal Gouverneur, minister van Staat

voornamen (roepnaam)
Adam François Jules Armand (Frans-Adam)

personalia
geboorteplaats en -datum
Deventer, 13 april 1771

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 19 december 1848

opmerkingen over de naam en/of titel
ook bekend onder de naam "Van der Duyn van Benthorn en Maasdam"

partij/stroming
stroming(en)
regeringsgezind, doch gematigd hervormingsgezind

loopbaan
- luitenant regiment Oranje-Nassau, vanaf 1787
- vaandrig regiment der Hollandse Gardes, vanaf september 1788
- kamerheer erfprins van Oranje-Nassau, van 1791 tot 1795
- ambteloos, van 1795 tot 1813
- grootofficier Hof van Oranje, vanaf 1813
- lid Voorlopig Bewind, van 20 november 1813 tot 30 november 1813
- commissaris-generaal van Buitenlandse Zaken ad interim, van 7 december 1813 tot 22 december 1813 (nam waar voor de zieke Van Hogendorp)
- lid Grondwetscommissie, van 21 december 1813 tot 2 maart 1814
- lid Raad van State, van 6 april 1814 tot 12 december 1817
- hofmaarschalk van de Prins van Oranje, vanaf 13 april 1814
- buitengewoon ambassadeur bij het Engelse Hof, 1814
- lid Grondwetscommissie, van 22 april 1815 tot 13 juli 1815
- buitengewoon lid Staten-Generaal van de Verenigde Nederlanden voor de provincie Holland, van 8 augustus 1815 tot 19 augustus 1815
- Gouverneur zuidelijk deel van Holland, van december 1817 tot juni 1844
- lid Provinciale Staten van Holland voor de Ridderschap, vanaf 1817
- hofmaarschalk koning Willem I, van 12 mei 1825 tot 19 december 1848
- lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 25 augustus 1848 tot 19 december 1848

loopbaan
- minister van Staat, van 8 juli 1843 tot 19 december 1848

nevenfuncties
overzicht
- president College van Curatoren Hogeschool te Leiden, van 1813 tot 14 augustus 1848
- voorzitter commissie voor het ontwerpen van de organisatie van het hoger onderwijs, vanaf 18 januari 1814
- kamerheer koning Willem I, vanaf 10 februari 1814
- lid Ridderschap van Holland, vanaf 28 augustus 1814
- opperintendant van de paleizen der noordelijke provincies, vanaf 17 maart 1829
- voorzitter Burgerlijk en Militair Huis van Verzekering te 's-Gravenhage, omstreeks 1842
- voorzitter commissie ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding der minvermogende Nederlandsche-Israëlitische kinderen te 's-Gravenhage, omstreeks 1842
- directeur Charitabele Sociëteit School te 's-Gravenhage, omstreeks 1842

opleiding(en)
academische studie en universiteit
- Romeins en hedendaags recht Hogeschool te Leiden, van 1789 tot 23 juli 1791

activiteiten
als parlementariër
- Stemde in 1848 vóór de Grondwetsherziening

wetenswaardigheden
algemeen
- Weigerde in 1844 medewerking aan de financiële politiek van Van Hall (gedwongen lening). Dit leidde tot zijn ontslag als Gouverneur.

uit de privé-sfeer
- Zijn vader was officier in Britse dienst

woonplaats(en)/adres(sen)
's-Gravenhage, Korte Voorhout

ridderorden
Grootkruis Orde van de Nederlandse Leeuw

predikaten/adellijke titels
- jonkheer, 28 augustus 1814
- graaf, 16 september 1815

bezit van heerlijkheden
heer van Maasdam en 's-Gravenmoer

erefuncties
buitengewoon honorair lid Hollandsche Maatschappij van Fraaije Kunsten en Wetenschappen

publicaties/bronnen
publicaties over
- Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel I, 777
- C.F. baron van Sirtema van Grovestins, "Gedenkschriften van den graaf Van der Duyn van Maasdam en van den baron Van der Capellen", Amsterdam, 1853 [Uit het frans vertaald; 2e dr. 1859]

publicaties over en van letterkundigen
gegevens uit de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren

familie/gezin
naam vader
W. van der Duyn van 's-Gravenmoer en Maasdam, Willem

geboorteplaats en/of -datum vader
's-Gravenhage, 8 november 1749

naam moeder
M.E. van Lijnden, Margaretha Elizabeth

geboorteplaats en/of -datum moeder
's-Gravenhage, 2 maart 1743

samenlevingsvorm
gehuwd te Bunnik, 7 juli 1799

naam partner
F.M.I.B. van der Capellen, Frederica Maria Isabella Benjamina

familierelaties
Zwager van G.A.G.Ph. van der Capellen, minister en Gouverneur-Generaal

Timeline adam fransois jules armand van der DUYN VAN MAASDAM

  This functionality is only available in Javascript supporting browsers.
Symbols used: grootouders grandparentsouders parentsbroers-zussen brothers/sisterskinderen children
Drag the timetable to go back or further in time (or use l and r). Click on the names for more info.

About the surname Van der DUYN VAN MAASDAM


    ?


The publication Stamboom Van der Waal has been compiled by (contact author).