genealogyonline

Stamboom van Dooren » Beroepen

Door de jaren heen

Mijn opa Wilhelmus ( 1915 ) had een eigen autosloperij, maar was daarvoor koopman en biezenmatter. Zijn vader Petrus ( 1863 ) was koopman. Een groot deel van zijn leven. Koopman werd ook wel ruilebuiter genoemd. Ik merk dit sterk aan mijn vader. Ondanks het feit dat hij arbeider was, heeft hij precies die kenmerken. De vader van Petrus Theodorus ( 1837 ) was ook koopman. Zijn vader Nicolaes ( 1788 ) was arbeider. Hij zat rond 1800 bij de militie. Iets wat je nu het leger zou kunnen noemen. Toendertijd had Nederland de militie vanwege de Franse bezetting onder Napoleon. De vader van Nicolaes, Sebastianus ( 1748 ) was arbeider. Net als zijn vader Adrianus ( 1704 ), die in 1732 als knecht word genoemd bij een belangrijke vrouw in die tijd. Een leuk verhaal is dat hij in 1734 voor deze jonkvrouw naar Den Bosch moest om een brood en nog wat spullen te halen. We komen nu bij Bastiaen ( 1665 ) die geboren als grond eigenaar naar Veghel vertrok en als arbeider begon te werken. Zijn vader Arien ( 1618 ) was grondeigenaar op de Biesen. Arien was beheerder van een zogenaam rot. Gebiedsdeel dat beschermd diende te worden.  Goort ( ca 1585 ) was grondeigenaar op de Biesen en eerder op de Doornhoeck. Hij had een goed leven. Bij zijn overlijden noemde men: gesterkt in de sacramenten een redelijk oud leven. Zijn vader Jan ( ca 1548 ) was grondeigenaar van de Doorenhoeck. Hij was in 1586 een van de 7 scepenen van Veghel. Hanrick ( ca 1515 ) was de eerste grondeigenaar van de Doorenhoeck toen nog het Keselaer. Zijn vader Jan ( ca 1477 ) was grondeigenaar aant Beukelaar in het deel de Stad. Hij was bedezetter. Dit was een persoon die de hoogtes van de cijnzen ( belasting ) bepaalden waarnaar de bede inners het geld verzamelden. Zijn vader Claes ( ca 1436 ) was pachter van de heijmse tiend in 1477. Jan ( ca 1382 ) is in 1432 pachter van de heijmde tiend. Zijn vader Jan ( ca 1340 ) heeft eigendom in het deel Offeren. Het huis Bueckelaer. Hij word ook Heer van Buekelaer genoemd en is scepen van Veghel van 1388 tot 1395. Hij is zoon van Gielis ( ca 1315 ) vermeld in het oudste cijnsboek van Nederland in Den Bosch, als zoon van Jan Vriese ( ca 1274 ).


Other stories


The publication Stamboom van Dooren has been compiled by (contact the author).

Back to the startpage of this publication