genealogyonline

Stamboom Wopke Kooistra en Hiske van Doezum » Image gallery

Images 11 - 20 of 114:

Image for Jan Johannes
1658 - Belijdenis

Jan Johannes
Image for Antje Roels
Huwelijksinschrijving in Suawoude

Antje Roels
Image for Eelcke Bruichts
1664-Atlas Schotanus Opsterland

Eelcke Bruichts
Image for Atzonius Claases Nicolaides
1665 - Inschrijving doop van zoon Claes door Atzo

Atzonius Claases Nicolaides
Image for Ysbrandt Lammerts
1670 - Kaart Het Bildt

Ysbrandt Lammerts
Image for Atzonius Claases Nicolaides
1684 - Inschrijving als lidmaat van en door Atze

Atzonius Claases Nicolaides
Image for Tijtje Isebrants
1689 - Doop in Finkum

Tijtje Isebrants
Image for Sibrichje Sybes
1698-Suawoude Schotanus

Sibrichje Sybes
Image for Tyeds Wijtes
Huwelijksinschrijving

Tyeds Wijtes
Image for Simen Roels Flink
Doopinschrijving - laatste twee regels

Simen Roels Flink