genealogyonline

Stamboom Wopke Kooistra en Hiske van Doezum » Syourdt Roelsz

Personal data Syourdt Roelsz 


Household of Syourdt Roelsz

He is married to Antje Galckedr.

They got married


Child(ren):

  1. Roel Sioerts  ????-> 1684 


Notes about Syourdt Roelsz

HYPOTHEEKBOEKEN
Boeken Tietjerksteradeel

Hypotheekboek 108
Aktedatum: 11-05-1631
Syoerdt Roelsz en Antje Galckedr, el. te Oostermeer, verklaren ƒ 50 tegen 7% rente schuldig te zijn aan Sybrant Jansz te Eestrum; Syoerdt tekent met merk
---

Hypotheekboek 210
Aktedatum: 09-12-1632
Eelcke Edses te Oostermeer verklaart ƒ 561-14 schuldig te zijn aan Eble Galckes en Berber Geertsdr, el. te Beetsterzwaag, wegens koop van verkopers' aandeel in de zate te Oostermeer, thans door Sioert Roels als meier gebruikt
---

Hypotheekboek 14
Aktedatum: 11-06-1635
Bijzonderheden:
Syoerdt Roeloffs te Oostermeer, mede voor zijn vrouw Antie Galkesdr, verklaart ƒ 50 schuldig te zijn aan Saecke Allesz, dorprechter, en Reynts Tymensdr, el. aldaar
---

Hypotheekboek 25v
Aktedatum: 07-05-1637
Sioert Roeleffsz, wonende te Oostermeer op de Joere, mede voor zijn vrouw Aucke Galckedr, verklaart ƒ 75 schuldig te zijn aan Aette Hedsaerszn en Rintsie Hedsaerszn, cum uxoribus, wonende te Suameer; onderpand: een mad mieden, gelegen op 't miedland, mandelig met Binnert Haersma
---

Hypotheekboek 17
Aktedatum: 03-06-1642
Sioerd Roelffsz, wonende op de Joere onder Oostermeer, mede voor zijn vrouw Antie Galckedr, verklaart ƒ 82 schuldig te zijn aan Haye Hayesz en Fritsen Hylckedr, el., onder meer wegens huurschuld
---
--------

Do you have supplementary information, corrections or questions with regards to Syourdt Roelsz?
The author of this publication would love to hear from you!


About the surname Roelsz

  • View the information that Genealogie Online has about the surname Roelsz.
  • Check the information Open Archives has about Roelsz.
  • Check the Wie (onder)zoekt wie? register to see who is (re)searching Roelsz.

    

When copying data from this family tree, please include a reference to the origin:
Hedwich de Vries, "Stamboom Wopke Kooistra en Hiske van Doezum", database, Genealogy Online (https://www.genealogieonline.nl/stamboom-wierd-jans-kooistra/I1154.php : accessed July 28, 2021), "Syourdt Roelsz".