genealogyonline

Stamboom Wopke Kooistra en Hiske van Doezum » Atzonius Claases Nicolaides (± 1640-1701)

Personal data Atzonius Claases Nicolaides 


Image(s) Atzonius Claases Nicolaides


Ancestors (and descendant) of Atzonius Claases Nicolaides


Household of Atzonius Claases Nicolaides

(1) He is married to Gelske Thijses Holwerda.

They got married on May 4, 1662 at Jellum, Ljouwert, Friesland, Nederland.

Aktedatum: 04-05-1662
Plaats: Jellum
Soort akte: bevestiging huwelijk
met attestatie naar elders

Bruidegom: Atsonis Nicolay wonende te Franeker
Bruid: Gerlske Tysses wonende te Leeuwarden

Child(ren):

 1. Maeyke Atsoos Nicolaey  1663-< 1683
 2. Willem Atsoos Nicolaes  1664-????
 3. Claes Atzos Nicolay  1665-< 1666
 4. Claas Atzos Nycolay  1666-????
 5. Hendrikjen Atzodr Nicolai  1670-????
 6. Tiete Atzos Nicolai  1671-????


(2) He is married to Tettje Gooytzens.

They got married in the year 1677 at Droegeham, Achtkarspelen, Friesland, Nederland.


Child(ren):

 1. Gooitzen Atzonis Nicolai  ± 1678-< 1717 
 2. Atze Atzos Nicolai  1680-< 1689
 3. Mayke Atzodr Nicolay  1683-< 1684
 4. Mayke Atzodr Nicolai  1684-< 1713 
 5. Pieter Atzes Nicolai  1686-1769 
 6. Atze Atzos Nicolaides  1689-????
 7. Roel Atzos Nicolaides  1691-1765
 8. Antje Atzodr Nicolaides  1694-> 1758
 9. Syouk Atzodr Nicolaides  1694-< 1760


Notes about Atzonius Claases Nicolaides

PREDIKANT TE NES

Hij wordt als zodanig genoemd in het Register betalingsordonnanties ontvanger generaal consumptiën 624
Soort registratie: Inschrijving Ontvanger Generaal
Aktedatum: 29-09-1666

Atzo Nicolai praedicant te Nes
wegen geleden schade aen dijken ende paelwerk sonder consequentie ende uijt mededogentheit 400 £
---
--------

KERK IN NES
De toren van de kerk is gebouwd rond 1200, en het schip tussen 1200 en 1225.
De kerk is dan ook volledig in Romaanse stijl gebouwd en in ieder geval exterieur precies zoals Atzo deze ook gezien heeft.
Uiteraard is het interieur in de loop van de tijd aangepast.
---
--------

KERK IN DROGEHAM
In 1876 wordt de Middeleeuwse kerk in Drogeham afgebroken en komt er een nieuwe kerk voor in de plaats die wel in dezelfde stijl is opgebouwd.
De oude kerk is gelukkig een tweetal decennai voor de afbraak getekend door A. Martin.
Dit is de kerk zoals Atzo deze gezien heeft en er ruim dertig jaar lang predikant was.
---
van: de website van de PKN gemeente van Drogeham
---
---------

COHIEREN VAN OOSTERGO
Aktedatum: 1698
Plaats: Achtkarspelen

Locatie: Drogeham
Stemnr.: 15
Aantal stemmen: 1

Gebruiker: Ds. Atzo Nicolai
Eigenaar: Pastorie van Drogeham
---
---------

BEZITTINGEN
Uit de boedelscheiding na het overlijden van Atzo blijkt hoeveel rijkdom hij had vergaard.
Reid van der Ley heef er in 2000 in het Genealogysk Jierboek volgende over geschreven:
---
...Fan it sulverguod krigen de soannen Klaas en Willem elk in beker. Klaas is fierder 'de silveren penningen met een ringh te deel gevallen, met een gouden steenringh'.
Willem kocht út it boelguod 'een silveren hechten mes' foar fiif gûne.
Dochter Hendrikje krige 'een silveren cop, en een hechte met silver beslagh'.
Soan Tiete kaam ta 'twe silveren gespen, [...] gelijck oock een silveren signet met een houten gevest'.
De bern fan Tetje Gooitzens krije de oare twa sulveren bekers en twa sulveren 'soutvaten', 'een silveren halfmingelen', 'van de twaeliff silveren lepels elck een onder ons ellif erven ende is de twaeliffde silveren lepel bij Claes gecoft ende betaelt'.
Foar de bern út it twadde houlik wiene der fierders 'twe silveren mosterdlepelties, een silveren clein schaaltie, de silveren kettings met een haack, een silveren koocker met een geerntwijnner, een silveren ooriser, een silveren rinckelbel, de twaeliff silveren cnoopen met de bel'.
'Wijders oock soo is 't almanack met silveren beslagh bij de kinderen van Tettie Goytiens ontfangen en ten deel gevallen, met een gouden signet, een golden steenringh, in drie steenen bestaende en een gouden trouringh'. De bern út it twadde houlik krigen 1880 gûne, 19 stoeren en 2 peinjes. It behear wie yn hannen fan de kuratoaren Taede Cornelis en Klaas Waatzes.
Op 3 maart 1703 wurdt in regeling troffen 'omme voor te comen ende te vermijden vordere onlusten' oer in legaat fan 1100 gûne 'ons vader van ter sijden aenbeerft'.
Fierder komme de partijen oerien, dat it lytshûs, in gouden ring en in mantel mandélich bliuwe....
---
----------

Do you have supplementary information, corrections or questions with regards to Atzonius Claases Nicolaides?
The author of this publication would love to hear from you!


Timeline Atzonius Claases Nicolaides

  This functionality is only available in Javascript supporting browsers.
Click on the names for more info. Symbols used: grootouders grandparents   ouders parents   broers-zussen brothers/sisters   kinderen children

About the surname Nicolaides


Historical context


 •  This page is only available in Dutch.
  Van 1650 tot 1672 kende Nederland (ookwel Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden) zijn Eerste Stadhouderloze Tijdperk.
 • In the year 1662: Source: Wikipedia
  • February 1 » The Chinese general Koxinga seizes the island of Taiwan after a nine-month siege.
  • May 9 » The figure who later became Mr. Punch makes his first recorded appearance in England.
  • August 24 » The Act of Uniformity requires England to accept the Book of Common Prayer.
  • October 17 » Charles II of England sells Dunkirk to Louis XIV of France for 40,000 pounds.
  • December 1 » Diarist John Evelyn records skating on the frozen lake in St James's Park, London, watched by Charles II and Queen Catherine.

 • Stadhouder Prins Willem III (Huis van Oranje) was from 1672 till 1702 sovereign of the Netherlands (also known as Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden)
 • In the year 1701: Source: Wikipedia
  • January 18 » Frederick I crowns himself King of Prussia in Königsberg.
  • March 9 » Safavid troops retreat from Basra, ending a three year occupation.
  • May 23 » After being convicted of piracy and of murdering William Moore, Captain William Kidd is hanged in London.
  • July 24 » Antoine de la Mothe Cadillac founds the trading post at Fort Pontchartrain, which later becomes the city of Detroit.
  • August 4 » Great Peace of Montreal between New France and First Nations is signed.
  • October 9 » The Collegiate School of Connecticut (later renamed Yale University) is chartered in Old Saybrook.

 • Stadhouder Prins Willem III (Huis van Oranje) was from 1672 till 1702 sovereign of the Netherlands (also known as Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden)
 • In the year 1701: Source: Wikipedia
  • January 18 » Frederick I crowns himself King of Prussia in Königsberg.
  • March 9 » Safavid troops retreat from Basra, ending a three year occupation.
  • May 23 » After being convicted of piracy and of murdering William Moore, Captain William Kidd is hanged in London.
  • July 9 » A Bourbon force under Nicolas Catinat withdraws from a smaller Habsburg force under Prince Eugene of Savoy in the Battle of Carpi.
  • July 19 » Representatives of the Iroquois Confederacy sign the Nanfan Treaty, ceding a large territory north of the Ohio River to England.
  • October 9 » The Collegiate School of Connecticut (later renamed Yale University) is chartered in Old Saybrook.


Source: Wikipedia
    

When copying data from this family tree, please include a reference to the origin:
Hedwich de Vries, "Stamboom Wopke Kooistra en Hiske van Doezum", database, Genealogy Online (https://www.genealogieonline.nl/stamboom-wierd-jans-kooistra/I1007.php : accessed July 27, 2021), "Atzonius Claases Nicolaides (± 1640-1701)".