genealogyonline

Stamboom Van 't Land

Picture of Henk van de Streek

The publication Stamboom Van 't Land has been compiled by (contact the author). The data collection consists of 847 persons, data about 539 individuals have not been published to protect their privacy. More statistical information about the publication (like numbers and dispersion of genealogical events) can be found on the statistics page. A list with used sources can be found on the sources page.


Al een aantal jaren ben ik bezig de stamboom in kaart te brengen van de families:

* Van de Streek (zie aldaar),
* Kroon (idem),
* Van Ginkel (idem) en
* Van 't Land

O.a. door middel van publicatie op deze site hoop ik wereldwijd belangstellenden te vinden:

a: die tot die families behoren;
b: die gegevens mogelijk kunnen helpen aanvullen / verbeteren en
c: die ik een plezier kan doen met digitale gegevens van hun voorouders

Reacties zijn dan ook zeer welkom!


Index of surnames
Today in the past


Other publications by Henk van de Streek
Try the service without any obligation

more than 7,500 genealogists preceded you!