genealogyonline

Stamboom Van der Schaaf » Eilert Eilerts

Personal data Eilert Eilerts 


Matches in other publications

This person also appears in the publication:

Household of Eilert Eilerts

He is married to (1) Hylkje Wopkes about 1630.

Child(ren):

  1. Jetske Eilerts  ± 1634-> 1698 
  2. Grietje Eilerts  1635-????
  3. Wopke Eilerts  1638-????
  4. Jouke Eilerts  1642-????


He is married to (2) Jetske Everts in the year 1655.

Idaarderadeel, huwelijken 1655
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 19 november 1655
Man : Eilart Eylarts afkomstig van Grouw
Vrouw : Jets Ewerts
Opmerking : hij is molenaar; zij is geboren te Rauwerd;
zij is weduwe van Sytse Sytses

Notes by Eilert Eilerts

beroep: molenaar te Grouw
1644: kopen kamer te Grouw van Joachim Tjeerds en Leentje Bouwes voor
135 goudg. (RA IDA R1 40)
1646: verkopen huis en erf te Grouw aan Murk Tabes te Leeuwarden voor
150 goudg. (RA IDA N1 68)
20-11-1655: weduwnaar; hertrouwd met Jetske Everts. Zwagers Sybren en Yde Wopkes voogd van minderjarige Grietje, Wopke en Jouke. (RA IDA J8 47e)
Schuld van 56 goudg. bij zwager Hartman Wopkes
1656: verkoopt windmolen met huis en erf te Grouw aan Ulbe Coldijk en Maaike Jongbloet voor 2402 goudg. (RA IDA N1 236)

Do you have supplementary information, corrections or questions with regards to Eilert Eilerts?
The author of this publication would love to hear from you!


About the surname Eilerts

  • View the information that Genealogie Online has about the surname Eilerts.
  • Check the information Open Archives has about Eilerts.
  • Check the Wie (onder)zoekt wie? register to see who is (re)searching Eilerts.

    

The publication Stamboom Van der Schaaf has been compiled by (contact the author).