genealogyonline

Stamboom Sanders_P

Picture of Rob Hermsen

The publication Stamboom Sanders_P has been compiled by (contact the author). The data collection consists of 189 persons. More statistical information about the publication (like numbers and dispersion of genealogical events) can be found on the statistics page. A list with used sources can be found on the sources page.


Het betreft een overzicht van de nazaten van Peter Sanders, gehuwd te Angeren in 1690. In tegenstelling tot andere overzichten heb ik hem niet gekoppeld aan Alexander Zanders uit Kekerdom, omdat daarvoor onvoldoende aanwijzingen zijn. De voornaam Zander of Alexander komt immers niet terug bij de nazaten vam Peter.

Een koppeling van Evert (b.v. Evert Sanders, gehuwd op 21 februari 1657 te Gendt), Goossen of Geurt met de nazaten ligt meer voor de hand, maar ook daarvoor zijn onvoldoende aanknopingspunten.

 


Index of surnames
Today in the past


Other publications by Rob Hermsen

See the complete list of genealogical publications by Rob Hermsen

Try the service without any obligation

more than 7,500 genealogists preceded you!