genealogyonline

Stamboom Mennema

Picture of Paul Mennema

The publication Stamboom Mennema has been compiled by (contact the author). The data collection consists of 5,819 persons, data about 858 individuals have not been published to protect their privacy. More statistical information about the publication (like numbers and dispersion of genealogical events) can be found on the statistics page. A list with used sources can be found on the sources page.


Deze publicatie is ooit, vele jaren geleden, begonnen (zoals waarschijnlijk heel veel publicaties) als een stamreeks: "wie is de oudste voorvader die ik kan vinden?" Langzamerhand groeide de stamreeks uit tot een parenteel van Saape Gerbens, herbergier te Niawier (Friesland), die leefde van ca. 1670 tot ca. 1735. Momenteel concentreer ik mij op het completeren van mijn kwartierstaat, inclusief scans van relevante akten. Met dank aan Stefan Lambregts heb ik onlangs de tak "Lambregts" met twee generaties in het Belgische Meer uit kunnen breiden.


Index of surnames


Starting points in this publicationToday in the past

Try the service without any obligation

more than 7,500 genealogists preceded you!