genealogieonline

Stamboom Lycklama a Nijeholt

Picture of Peter van Bennekom

The publication Stamboom Lycklama a Nijeholt has been compiled by (contact author). The data collection consists of 896 persons, data about 502 individuals have not been published to protect their privacy. More statistical information about the publication (like numbers and dispersion of genealogical events) can be found on the statistics page. A list with used sources can be found on the sources page.


Deze stamboom is gemaakt met behulp van een aantal documenten die beschikbaar waren:

* Stamboom onderzoek vanuit Californië in de USA. Gedateerd januari 1984.
Deze stamboom is gemaakt door Heinz Lycklama a Nijeholt.

* Stamboom onderzoek gemaakt door dezelfde persoon als hierboven, maar aangepast. Gedateerd augustus 1985.

* Stamboom onderzoek van een onbekend persoon. In deze stamboom wordt de adellijke tak van Lycklama a Nijeholt beschreven.
Bovenaan het document staat beschreven: BUREAU VOOR HERALDISCHE DOCUMENTATIE.

* Het grootste deel van de stamboom is overgenomen uit het Genealogysk Jierboek 1998. Hierin wordt de tak Wonseradeel beschreven van de familie Lycklama a Nijeholt.

Tijdens het invoeren van alle data en de controles via Genlias zijn een aantal fouten aan het licht gekomen. Deze zijn gecorrigeerd. Ook is er hulp geweest van diverse mensen die de stamboom bekeken hebben en een reactie toegestuurd hebben. Al deze op- en aanmerkingen zijn verwerkt, waarvoor dank.

Een groot deel van de stamboom is vergeleken met de stamboom van Cees van den Berg die hier op genealogieonline te vinden is onder: http://www.stamboomgids.nl/bezoek/15448 Een deel van de stamboom is ook terug te vinden op deze website: http://www.tjittes-kerkhofstamboom.nl/


Index of surnames


Starting points in this publicationToday in the pastTry the service without any obligation

over 6000 genealogists
preceded you!