genealogyonline

Stamboom Kooiman - Bruijn - Mantel - de Boer

Picture of Simon Kooiman

The publication Stamboom Kooiman - Bruijn - Mantel - de Boer has been compiled by (contact the author). The data collection consists of 46,405 persons, data about 1 individuals have not been published to protect their privacy. More statistical information about the publication (like numbers and dispersion of genealogical events) can be found on the statistics page.


Na 1800 werd de naam Bruijn veelal als Bruin geschreven. Vermoedelijk zijn alle Brui(j)nen in de kop van Westfriesland familie van elkaar (voor zover niet rk).
In Wijdenes waren twee families Bruijn met vrijwel dezelfde namen: de "oude" Jan Bruijn en de "jonge"Jan Bruijn.
Aanvullingen zijn welkom.


Index of surnames
Today in the past

Try the service without any obligation

more than 7,500 genealogists preceded you!