genealogyonline

Stamboom Jellema » Harmen Ryckeles van der Zee (1746-1813)

Personal data Harmen Ryckeles van der Zee 


Matches in other publications

This person also appears in the publication:

Ancestors (and descendant) of Harmen Ryckeles van der Zee


Household of Harmen Ryckeles van der Zee

He had a relationship with Wimke Cornelis Calsbeek.


Child(ren):

  1. Rykele Harmens van der Zee  1777-1862 
  2. Cornelis Hartmans van der Zee  1779-???? 
  3. Jan Harmens van der Zee  ± 1780-1826
  4. Tjietze Harmens van der Zee  ± 1785-????
  5. Migchiel Harmens van der Zee  1793-1855 
  6. Gielke Harmens van der Zee  1796-???? 
  7. Gerrit Harmens van der Zee  ± 1800-????


Notes about Harmen Ryckeles van der Zee

Minuut-akten 1814

Notaris: Fedde Tjeerds Posthumus
Kantoor: Beetsterzwaag II
Repertoire: 010035

Bron: Notarieel archiefSoort registratie: Akte Notarieel archiefAktedatum: 09-02-1814Soort akte: provisionele en finale toewijzing
Bijzonderheden:
Bijbehorende aktenummers: 00529

Verkoper
Rykele Harmens van der Zee wonende te Drachten
Diversen:
Bedrag: koopsom fl. 1300
het schuiteschip "De zes gebroeders"
Verkoper
Kornelis Harmens van der Zee wonende te Gorredijk
Verkoper
Jan Harmens van der Zee wonende te Gorredijk
Verkoper
Rinze Harmens van der Zee wonende te Gorredijk
Verkoper
Tjietze Harmens van der Zee wonende te Gorredijk
Verkoper
Migchiel Harmens van der Zee wonende te Gorredijk
Verkoper
Jitze Kornelis Calsbeek wonende te Gorredijk
Koper
Gerrit van der Zee wonende te Gorredijk

Bron: Memories van successieSoort registratie: Inschrijving Memorie van successiePlaats: Gorredijk
Bijzonderheden:
Filmnummer: 93
Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

overleden in zijn schip; broer van Rykele, schipper Drachten, Kornelis, idem, Tjietze, schippers- knecht, Machiel, idem, Geeske (vrouw van Gerrit Jacobs v.der Zee, schipper) en Gerrit Harmens v.der Zee, schippersknecht. Saldo fl. 90,-.

Overledene
Jan Harmens van der Zee overleden op 03-09-1826 wonende te Gorredijk

Do you have supplementary information, corrections or questions with regards to Harmen Ryckeles van der Zee?
The author of this publication would love to hear from you!


Timeline Harmen Ryckeles van der Zee

  This functionality is only available in Javascript supporting browsers.
Click on the names for more info. Symbols used: grootouders grandparents   ouders parents   broers-zussen brothers/sisters   kinderen children

About the surname Van der ZeeSource: Wikipedia
    

The publication Stamboom Jellema has been compiled by (contact the author).