Stamboom I.D.M. de Vries » Gerard I van Limburg (Edelheer van Horne 1212-1220 en Edelheer van Wassenberg 1215-1225) (± 1166-1225)

Personal data Gerard I van Limburg (Edelheer van Horne 1212-1220 en Edelheer van Wassenberg 1215-1225) 


Relationship Gerard I van Limburg (Edelheer van Horne 1212-1220 en Edelheer van Wassenberg 1215-1225)


Ancestors (and descendant) of Gerard I van Limburg (Edelheer van Horne 1212-1220 en Edelheer van Wassenberg 1215-1225)


Household of Gerard I van Limburg (Edelheer van Horne 1212-1220 en Edelheer van Wassenberg 1215-1225)

He is married to Beatrix van Merum.

They got married about 1195.


Child(ren):

  1. Gerard II van Limburg - Wassenberg (Edelheer van Wassenberg)  ± 1193-1255 
  2. Rutger van Limburg - Wassenberg (Edelheer)  ± 1203-????
  3. Hildegondis van Limburg - Wassenberg (Abtissin te Breda-Princenhagen 1261)  ± 1210-????
  4. Heinrich I van Baexen (Ridder v.d. Duitse orde te Biesen , Edelheer van Baexem 1273 -1287 vermeld)  ± 1230-???? 


Notes about Gerard I van Limburg (Edelheer van Horne 1212-1220 en Edelheer van Wassenberg 1215-1225)

Afstammeling van K. de Gr.
Klaversma in zijn boek over Horne en Altena gaat bij Limburg en o.a. Gerard van Horne en Wassenberg veelvuldig in de fout door ontbrekende informatie en speculatie, we zien nu dat er veel meer personen en gegevens uit akten uit allerhande hoeken naar voren komen waardoor een ander beeld is ontstaan! Zo wordt Gerard I reeds in 1212 tot 1220 van Horne genoemdt en erft Gerard I pas na de dood in dec.1214 het kasteel Wassenberg, daarbij komt dat zijn schoonmoeder Aleydis van Horne was en dat er wel degelijk een relatie met van Horne was. Met Hervé zoals bij Klaverma wordt aangeduidt hadden de heren van Wassenberg totaal niets van doen, als Beatrix van Wassenberg op 10 maart schenkt aan Averbode hoeft dat nog niet te betekenen dat Gerard van Hervé die pas op 1 juni schenkt haar echtgenoot is zoals wordt verondersteld ook wordt hier geen jaar van beide vermeld!? (Klaversma 191 archief Averbode)! Van Hendrik III van Limburg is nooit een aanwijzing van een tweede vrouw gevonden zoals bij Klaversma wordt verondersteld.
De moeder van de echtgenote Beatrix van Merum was Aleydis van Horne waardoor hij ook Edelheer te Horne werd 1212-1220, het is dan niet ondenkbaar dat Rutger ven Merum bij zijn huwelijk of of erfdeel van rechten op Horne heeft gehad en aan zijn dochter Beatrix heeft doorgegeven waardoor Gerard I tijdelijk ook leenrechten over Horne had. Door het terug erven van Wassenberg heeft zijn zoon Gerrard II hem in Wassenberg weer opgevolgd. Het waarom Gerard I van 1212-1225 en Dirk III van Altena zich van Horne noemt blijft gissen, naar alle waarschijnlijkheid hebben zij beide lenen van de heer Lodewijk van Loon, het klooster Thorn of van de Bisschop gehad in een zelfde periode. Tot 1225 bron; volgens Severijn Corstgens in Publications 1967-68 pag 50-51
In het jaar 1193.
Gerard van Wassenberg als leenman en zijn leenmannen gaan accoord met de schenking van het Huis Odenhausen bij Arnsberg aan het in 1191 opgerichte klooster van Praemonstratenserinnen te
Rumbeck. Aartsbisschop Bruno III van Keulen als hertog van Westfalen bevestigt het. De aartsbisschop had het Huis in leen gegeven aan Gerard.
Corsten; Wassenberg en Horne.
jaar 1214 mei.
Walram III hertog van Limburg geeft bij zijn huwelijk met zijn tweede vrouw Ermesindis, dochter van Hendrik graaf van Luxemburg en Namen, weduwe van Theobald graaf van Bar en Luxemburg, aan die vrouw de burcht Arlon "laude et assensu predicti pa-tris mei ducis" (Hendrik III hertog van Limburg en graaf van Arlon) et fratrum me'orum Henrici de Waxemberch et Gerardi de Horne (van Wassenberg). Corsten; Wassenberg und Horn p 54/5-1214.
Dirk (IIIl) heer van Altena verpandt de tiend te Nattenhaesdonk, Hengene en Bornem (ten Z. van Antwerpen) voor 504 Vlaams. Deze tiend had hij teruggekocht van zijn zuster Sophia, aan wie hij ze had toegewezen, toen zij huwde met Arnulf van Grimbergen.
Sophia en haar tweede man Leonius, kastelein van Brussel, gaan met de verpanding accoord. Klaversma; Altena en Horn p 19. 1215.
Na de dood 1214 van zijn broer Hendrik geraakt Gerard van Wassenberg weer in het bezit van de burcht Wassenberg. Corsten; Wassenberg und Horn p 54.
nr 179. jaar 1215. Na de dood van zijn broer Hendrik 1214 geraakt Gerard van Wassenberg weer in het bezit van de burcht Wassenberg. Corsten; Wassenberg und Horn p 54.
nr. 195, jaar 1220 augustus.
Overeenkomst tussen Walram III, hertog van Limburg en graaf van Luxemburg, en Engelbrecht I, aartsbisschop van Keulen, inzake het graafschap Berg in verband met het huwelijk van Walrams
zoon Hendrik met Irmgard de erfdochter van Berg. Gerard van Horn (en Wassenberg) en anderen ..zullen de aartsbisschop bijstaan tegen Gerards broer (Walram)
Corsten; Wassenberg und Horn p 55» 58/9« Regesten Erzbischofe Koln III nr 294.
1) staan garant voor Limburg o.a. Herman van Elsloo (Eylslo); staan garant voor Keulen o.a. de edelheer Dirk van Heinsberg en de hertog van Brabant. Bron; Reg.Gem. Roermond
37. 1220
Oorkonden van aartsbisschop Engelbert I van Keulen over een stichting van 4 stiftsheren in de kerk van Rade bij Suchteln.
Getuigen o.a.: Gerardus comes Gelrensis, comes de Lon (Arnold I), Gerardus de Hurne et socu eius.
Viersener Urkundenbuch nr. 17
nr. 200. jaar 1222 september 15 - 1223 october 1.
Gerard heer van Wassenberg, edelheer, keurt goed de verkoop door het stift Wassenberg van diens goed te Obermormter aan het stift Xanten. Hij en zijn zoons Gerard en Hendrik zien af van alle voogdij op het verkochte.
Getuige o.a. Adam de Berge, miles, Jordanus, advocatus. 1 Weiier Xanten nrs 83, 84, 85, 87 •
1) Bij de kwijting d.d.1-10-1223 getuigen o.a. Beatrix vrouwe van Wassenberg, Adam de Berge, Bertramus de Hujnt, dapifer, ridders. Bron; Reg.Gem. Roermond
IN de regesten van Roermond kom ik deze heer in 1223 tegen;
nr. 206. jaar 1223.
Arnold, proost van St. Gereon te Keulen, oorkondt, dat zijn overleden broer Otto van Born en diens vrouw Petronilla, met zijn toestemming en in tegenwoordigheid van de edelheer Henricus van Wassenberg het convent te Ophoven zijn allodium aldaar, uitgezonderd de leengoederen, heeft geschonken.
Otto heeft dat bevestigd in tegenwoordigheid van het convent te Herkenrode en op de dag zijner begrafenis hebben zijn weduwe Petronilla en zoon Goswinus het ook bevestigd. Dalheim 6.
Beatrix, weduwe van Gerard van Wassenberg, draagt aan het klooster te Ophoven over een jaarrente van 3 malder haver en 3 malder rogge ten laste van haar hof genaamd Scrove. De
rente wordt betaald op het octaaf van St. Martinus voor haar eigen zieleheil, dat van haar man en zonen. Voorts draagt zij over een rente van een mark te betalen uit haar cijnzen te Linne.
Haar zonen Gerard van Wassenberg en Rutger stemmen in de schenkingen toe. Getuigen:
Elisa van Heingebach, nobila, magister Ingram van Lippenhoven, magister Hildebrand van Wassenberg, Hendrik priester te Daelheim, broeder Giselbert en broeder Ginchard,
predikheren. Zegelen: Beatrix en haar zoon Gerard van Wassenberg.
Maasgouw 1986 p. 188-189

Do you have supplementary information, corrections or questions with regards to Gerard I van Limburg (Edelheer van Horne 1212-1220 en Edelheer van Wassenberg 1215-1225)?
The author of this publication would love to hear from you!


Timeline Gerard I van Limburg (Edelheer van Horne 1212-1220 en Edelheer van Wassenberg 1215-1225)

  This functionality is only available in Javascript supporting browsers.
Click on the names for more info. Symbols used: grootouders grandparents   ouders parents   broers-zussen brothers/sisters   kinderen children

About the surname Van Limburg (Edelheer van Horne 1212-1220 en Edelheer van Wassenberg 1215-1225)


Historical events


Tip: herlaad deze pagina voor een nieuwe selectie van gebeurtenissen vanuit Wikipedia.Source: Wikipedia
With Quick Search you can search by name, first name followed by a last name. You type in a few letters (at least 3) and a list of personal names within this publication will immediately appear. The more characters you enter the more specific the results. Click on a person's name to go to that person's page.

  • You can enter text in lowercase or uppercase.
  • If you are not sure about the first name or exact spelling, you can ? use for any letter or * for a set of random letters.
  • It is not possible to enter charachters outside the standard alphabet (so no diacritic characters like ö and é).


The publication Stamboom I.D.M. de Vries has been compiled by (contact the author).
When copying data from this family tree, please include a reference to the origin:
Ger de Vries, "Stamboom I.D.M. de Vries", database, Genealogy Online (https://www.genealogieonline.nl/stamboom-i-m-d-de-vries/I20697.php : accessed August 13, 2022), "Gerard I van Limburg (Edelheer van Horne 1212-1220 en Edelheer van Wassenberg 1215-1225) (± 1166-1225)".