genealogyonline

Stamboom Griffioen Jellema Friese Adel » Harmke Tebbes (Tabes)

Personal data Harmke Tebbes (Tabes) 


Household of Harmke Tebbes (Tabes)

She is married to Andries Sybes (Andrijs) Mellema.

They got married on June 28, 1807 at Dokkum, Dongerdeel, Friesland.

In het Ondertrouwregister Gerecht Dokkum 1760-1811 wordt de bevestiging vermeld van het huwelijk op 28 juni 1807 van Andrys Sybes, afkomstig van Dokkum, met Harmke Tabes, afkomstig van Dokkum.

Do you have supplementary information, corrections or questions with regards to Harmke Tebbes (Tabes)?
The author of this publication would love to hear from you!


About the surname Tebbes (Tabes)