genealogyonline

Stamboom Griffioen Jellema Friese Adel » Sytse (Zytze) Sjoerds (Sjoerds)

Personal data Sytse (Zytze) Sjoerds (Sjoerds) 


Household of Sytse (Zytze) Sjoerds (Sjoerds)

He is married to Antje Ubles (Oebles, Oubles) about 1654 at Eestrum, Tietjerksteradeel, Friesland.

Child(ren):

  1. Sjoerdje (Sioertie Sjoertje) Sytzes (Sytses)  ± 1656-1709 


Notes by Sytse (Zytze) Sjoerds (Sjoerds)

Hypotheekboek 73v
Bron: Tietjerksteradeel hypotheekboeken
Soort registratie: Akte Tietjerksteradeel hypotheekboeken
Datum: 15-05-1666
Bijzonderheden:
Sytske Pytersdr, weduwe van Jan Tierts te Eestrum, verklaart ƒ 150 tegen 5% rente schuldig te zijn aan Sytse Sioerts en Antie Ublesdr, el. mede aldaar;
onderpand: mijn huizinge en een stuk land te Eestrum, zelf bewoond en gebruikt
Vermeld Antie Ublesdr
Vermeld Sytse Sioerts
Vermeld Jan Tierts
Vermeld Sytske Pytersdr

Hypotheekboek 74v
Bron: Tietjerksteradeel hypotheekboeken
Soort registratie: Akte Tietjerksteradeel hypotheekboeken
Datum: 12-11-1664
Bijzonderheden:
Tiallingh Lieppes te Eestrum, mede voor zijn vrouw Tiets Sioerts, verklaart ƒ 50 tegen 5% rente schuldig te zijn aan Sytse Sioerts, koopman, en Antie Ubles, el. mede aldaar
Vermeld Antie Ubles
Vermeld Tiallingh Lieppes
Vermeld Tiets Sioerts
Vermeld Sytse Sioerts

Do you have supplementary information, corrections or questions with regards to Sytse (Zytze) Sjoerds (Sjoerds)?
The author of this publication would love to hear from you!


About the surname Sjoerds (Sjoerds)