genealogieonline

Stamboom Goossens x Van der Heijden » Goijaert Henrick Rutger Heijn Oemen van der Vloeten

Personal data Goijaert Henrick Rutger Heijn Oemen van der Vloeten 


Ancestors (and descendant) of Goijaert Henrick Rutger Heijn Oemen van der Vloeten


Household of Goijaert Henrick Rutger Heijn Oemen van der Vloeten

Child(ren):

  1. Henrick Goijaert van der Vloeten  1435-1500
  2. Margriet Goijaert van der Vloeten  1437-1500
  3. Henrickske Goijart van der Vloeten  1438-1495
  4. Geertruid Goijaert van der Vloeten  1440-1500
  5. Jacop Goijaert van der Vloeten  1442-1500
  6. Adriana Goijaert van der Vloeten  1445-1472
  7. Heijlwich Goijaert Henrick Rutger Oemen van der Vloeten  1450-1515
  8. Goijaert van der Vloeten  1452-1510


Notes by Goijaert Henrick Rutger Heijn Oemen van der Vloeten

Schepen van Oirschot: 1458 (vermeld 7-8-1471 (287)),

BP 1219 (Best) okt 1448 – sept 1449 folio 190r
(Vleut)
Henrick Henrick Rutger Oemen
Goijart Henrick Rutger Oemen
(in de herdgang van den Hout ter plaatse geheten die Vluet)

BP 1219 (Oirschot) okt 1448 – sept 1449 folio 120v
Jan zoon wijlen Roelof Borkot
Goijart Henrick Rutger Oemensoen
Aleit dochter wijlen Roelof Borkot

BP 1221 (Oirschot) okt 1450 – sept 1451 folio 57v
Jan van Wamel
Goijart Henrick Rutger Oemen
Claes die Becker zoon wijlen Goijart die Becker

BP 1222 (Oirschot) okt 1451 – sept 1452 folio 6v
Christijn Emmens
Henrick van Zoemeren
Goijaert van der Vlueten

BP 1226 (Oirschot) okt 1455 - sept 1456 folio 211v
Goijart zoon wijlen Henrick Rutten zoon wijlen Henrick Oemen
Henrick Jan Penninx

BP 1232 (Oirschot) okt 1462 - sept 1463 folio 402r
Goijart Henrick Rutten soon van der Vluet
Henrick Zadeleer

BP 1239 (Oirschot) okt 1469 - sept 1470 folio 469v
Jan Dirck Mols man van Lijsbeth Henrick Jan Penninx
Goijart zoon wijlen Henrick Rutten zoon wijlen Henrick Oemen (folio 470r)
Goijart Janss van Berct

Sch. v. O. d.d.: 22-1-1471 =================013====================

Komen is Adriaen Henricks van den Doeren en belooft aan Goijaert van der Vloeten een pacht van 6 mud rogge per jaar, steeds te betalen op Maria Lichtmisdag (op onderpand van een stuk land genoemd de Groenincksakker gelegen onder Erdbruggen = doorgestreept, JT) op onmderpand van al zijn bezit onder Erdbruggen. Adriaen belooft de onderpanden in goede staat te houden voor de betaling van de pacht. Datum 22 januari 1471, getuigen Andries en Henrick Thomaessen.
=================014===================
Komen is Goijaert van der Vloeten uit de vorige akte en zijn wettige zoon Henrick, verder Henrick Henrick Daniels als man van Margriet dochter van genoemde Goijaert, nog Willem Aert Eelen van der Halvermijlen als man van Geertruijd dochter van genoemde Goijaert, nog Jan Peters als man van Jacop dochter van genoemde Goijaert en verder Henrick natuurlijke zoon van Jan Cocks als man van Adriana dochter van genoemde Goijaert, voor henzelf handelend en voor hun zuster Heijlwig dochter van genoemde Goijaert en staan aan Adriaen van den Doeren toe dat die de pacht van 6 mud na de dood van hun vader mag aflossen met een andere goede pacht uit bezit te Oirschot, daarin met goedkeuring van schepenen en goede mannen zodat hun pacht is gegarandeerd. Datum 22 januari 1471, getuigen Andries en Henrick Maes.

BP 1242 (Oirschot) okt 1472 – sept 1473 folio 187r
Tyelman Jan Henrixsoen, man van Beatrijs dochter wijlen Herncik Bloijs zoon wijlen Claes van den Dael
Goijart Henrick Rutten soen van der Vluet

BP 1242 (Oirschot) okt 1472 – sept 1473 folio 98r
Goijart Henrick Rutten soen van der Vluet
Jan Janss van den Lake (folio 98v)
Goossen Thomass van Audenhoven

Sch. v. O. d.d.: 21-9-1474 =================134====================

Verschenen is Iken dochter van wijlen Henrick Daniels en haar voogd en verder haar grootvader Goijaert Henrick Rutger van der Vloeten en haar oom Henrick zoon van genoemde Goijaert hierin met bijstand van haar familie en vrienden, en verkoopt nu aan Henrick Wouters van Aerle, die een huis, tuin, grond etc., met een schuur erop, gelegen in herdgang Straten, b.p. Henrick Thomaes van den Snepschuet, Henrick Wouters van Aerle, de gemeenschappelijke straat zoals ze zeiden, welk bezit Iken van wijlen haar vader had geerfd en welk huis etc. wijlen genoemde Henrick Daniels eerder had gekocht van Goijaert Henrick Rutten (van der Vloeten, JT) zijnde zijn zwager volgens een schepenbrief van Oirschot. De verkoopster belooft alle lasten hierin van haar kant af te handelen, maar de koper moet hieruit wel jaarlijks 2 mud rogge betalen en in Den Bosch te leveren, nog een half pond paijment per jaar, nog 4 kapoenen per jaar en de grondchijns aan de heer. De koper belooft die lasten voortaan zelf te gaan betalen. Datum 21 september 1474, getuigen Vlierden, Korstiaen en Cleijnael.

Sch. v. O. d.d.: 2-11-1475 =================137====================

Komen zijn Henrick zoon wijlen Goijaert van der Vloet, verder Aert natuurlijke zoon van wijlen Dirck Hermans als wettige man van Heijlwig dochter van wijlen Goijaert van der Vloet, verder Henrick zoon wijlen Jan de Cock als wettige man van Adriaen dochter van genoemde wijlen Goijaert en nog Henrick Willem Aert Eeelen voor hemzelf handelend en voor zijn andere3 zusters en nog Iken dochter van wijlen Henrick Daniels met haar voogd en hebben een deling gemaakt, met advies hierin van vrienden etc., van het bezit dat ze hebben geerfd van wijlen hun vader Goijaert van der Vloeten en van hun moeder Margriet.
Geneoemde Henrick krijgt de helft van een stuk beemd onder Ameijden, b.p. Jan Bruijstens, de gemeijnte. Nog krijgt hij een half mud rogge maat van Oirschot en 3 en een half lopen rogge te ontvangen van Adriaen van den Doeren volgens een schepenbrief van Oirschot. Hieruit jaarlijks een half mud rogge te betalen, nog 7 pond paijment in Den Bosch, nog de helft van de chijns aan de hertog.
Genoemde Aert als echtgenoot krijgt de helft van een stukje beemd zoals hiervoor vermeld. Nog krijgt hij een stuk land genoemd de Weij-akker ter plaatse genoemd de Herzelakkers, b.p. Aert de Nagelmaker, Adriaen van den Doeren, Andries Met Heijnen, de gemeenschappelijke weg. Nog krijgt hij een half mud rogge en 3 en een half lopen rogge van Adriaen van den Doeren volgens de brief van Oirschot. Hieruit jaarlijks een pacht van 1 mud rogge te betalen aan Vrouwken Heijlen (= Heijlwig Roestelmans, ofwel Belaerts, JT), nog 7 pond, nog een half mud rogge aan Joerden Weijndelen.
Henrick de Cock als echtgenoot krijgt een pacht van 2 mud rogge en 3 en een half lopen te ontvangen van Adriaen van den Doeren volgens de brief van Oirschot. Hieruit moet hij de helft van de grondchijns betalen.
Henrick Willem Aert Eelen en zijn 3 zusters krijgen een stuk land gelegen in de Braeckenakkers b.p. Henrick Loijen, Jan de Wolf, Joest van Lievendael. Nog krijgt hij met zijn zusters een pacht van 1 mud rogge te ontvangen van Joerden Weijndelen, nog 9 en een half lopen rogge van Adriaen van den Doeren. Hieruit moet hij jaarlijks een mud rogge betalen aan Willem van Katwijck en nog een oude grote aan de hertog.
Iken dochter van Henrick Daniels krijgt een pacht van 1 mud rogge te ontvangen van Henrick van Aerle, nog krijgt ze een akker genoemd de Sleebosch, gelegen in herdgang Straten, b.p. Dirck de Hoppenbrouwer, Jan Dircks, meester Aert van Weijlhuijsen, de gemeenschappelijke weg. Nog krijgt ze een pacht van 3 en een half lopen rogge per jaar te ontvangen van Adriaen van den Doeren. Hieruit jaarlijks 8 lopen rogge te betalen aan vrouwken Roestelmans. Datum als boven, getuigen alle schepenen.

BP 1254 (Oirschot) okt 1484 – sept 1485 folio 34r
Aert Dirck Hermanss man van Heijlwich Goijart Henrick Ruttens van der Vluet
em Zeelmeker en zijn zoons Claes en Aelbert

Do you have supplementary information, corrections or questions with regards to Goijaert Henrick Rutger Heijn Oemen van der Vloeten?
The author of this publication would love to hear from you!


Timeline Goijaert Henrick Rutger Heijn Oemen van der Vloeten

  This functionality is only available in Javascript supporting browsers.
Symbols used: grootouders grandparentsouders parentsbroers-zussen brothers/sisterskinderen children
Drag the timetable to go back or further in time (or use l and r). Click on the names for more info.

About the surname Van der Vloeten