genealogyonline

Stamboom familie Van der Ma(a)ren uit Leiden resp. Frans-Vlaanderen

Picture of P. W. van Maaren

The publication Stamboom familie Van der Ma(a)ren uit Leiden resp. Frans-Vlaanderen has been compiled by (contact the author). The data collection consists of 374 persons, data about 175 individuals have not been published to protect their privacy. More statistical information about the publication (like numbers and dispersion of genealogical events) can be found on the statistics page.


Losse personen vooraf in Nederland: Josijntgen van der Maren, geb. ca. 1566/1570 te Olsen, Vlaenderen, tr 1. Sijmon Bennings, otr. Leiden 25 juli 1601(DTB Leiden NH otr. (1575 – 1795), fol. D-14v. Bruidegom Jan Feijs, weduwnaar van Neeltgen Gommers, Goodtsvelde, binnenwachter en Josijntgen van der Mare, weduwe van Sijmon Bennings, Oolsene Vlaenderen, Getuige bruid: Lijsbeth Facke, bekende, otr. 3 Leiden 06 mei 1615 Henrick Careth. Henrick is weduwnaar van Cathalijne de Grote, Josintgen is weduwe van Joost van der Maren (?).(DTB Leiden inv. Nr. 12, Ned. Herv., otr. (1575 – 1712), fol. 061v). Getuigen bruidegom: Johannes Arentsz, bekende - Anthonis Mora bekende – Getuigen bruid: Cathalijne Mora, bekende – Janneken van Turenhout, bekende. Reg. Arch. Leiden, DTB Leiden Ned. Herv., otr. (1575 – 1795) , folio H-061v). Henrick Careth weduwnaar van Cathalijne de Grote, Honschoten, saaiwerker en Josijntgen van der Maren, weduwe van Joost van der Maren, Olsen Vlaenderen. (Neef en nicht-huwelijk?)Willem Janssoon van der Maren, geb. ca. 1600, otr. Rotterdam op 9 februari 1625, tr. Ned. Ger. Rotterdam op 23 februari 1625 (DTB Rotterdam inv. Nr. 14, Trouw gereformeerd. Merritgen Jans is weduwe van Dirick Janssoon.

Try the service without any obligation

more than 7,500 genealogists preceded you!