Stamboom Familie-archief Ten Koppel

Picture of Leon Ten Koppel

The publication Stamboom Familie-archief Ten Koppel has been compiled by (contact the author) and consists of 2,593 persons. More statistical information about the publication (like numbers and dispersion of genealogical events) can be found on the statistics page. A list with used sources can be found on the sources page.


De families Ten Koppel, Te Koppel, Tekoppel, Te Koppele, Koppelman en meerdere families oorspronkelijk afkomstig uit de Achterhoek. Woonerf Het Koppel in Avest, Abbink in Vragender en Het Meken in Lievelde spelen de hoofdrol in de historie.

Geschiedenis over de regio, kerken en besturen worden in de verhalen uitgebreid behandeld.

De geschiedenis van de familie Timmermans uit Elmpt (D) is ook beschreven in de rubriek "Verhalen".

Het Familie-archief Ten Koppel staat ook online op www.tenkoppel.org.

Meer weten over de nog levende familie leden? Vraag (i.v.m. de AVG) inlog gegevens bij de beheerder aan. Hiervoor moet u uw naam en e-mail adres opgeven en uw relatie binnen de familie. Je krijgt dan de gelegenheid om zelf een wachtwoord aan te maken.

Klik hier voor bidprentjes.


The Ten Koppel, Te Koppel, Tekoppel, Te Koppele, Koppelman and several other families originally from the Achterhoek. Heritage Het Koppel in Avest, Abbink in Vragender and Het Meken in Lievelde play the leading role in history.

History about the region, churches and administrations are covered extensively in the stories.

The history of the Timmermans family from Elmpt (D) is also described in the "Stories" section.

The Ten Koppel Family-archive is also available online at www.tenkoppel.org.

Want to know more about the living family members? Request login details (regarding the GDPR) from the administrator. For this you must provide your name and e-mail address and your relationship within the family. You will then have the opportunity to submit a password yourself.

Click here for prayer cards.

For foreigners click on "Taal" in the menu above.


Index of surnames


Starting points in this publication


StoriesToday in the past
Found online scans Scans zoeken

Found matches Aanknopingspunten tussen stambomen

View the statistics

Second World War victimsAccess to the images of the publication is limited by the author.

If you are invited by the author, you can log in and see the private area.
Try the service without any obligation

more than 10 thousand genealogists preceded you!