genealogyonline

Stamboom de Vries

Picture of Arie Pool

The publication Stamboom de Vries has been compiled by (contact the author). The data collection consists of 585 persons, data about 1 individuals have not been published to protect their privacy. More statistical information about the publication (like numbers and dispersion of genealogical events) can be found on the statistics page. A list with used sources can be found on the sources page.


De familie de Vries komt, zoals te verwachten, uit Friesland, of zoals ze vroeger schreven: uit Vriesland. De oudste voorouders tot nu toe zijn Jannes Eijses en Jantie Eijses die rond 1700 in Oosterwolde, Friesland woonden. Opvallend is het grote aantal verschillen tussen overlijdensaktes en geboorteaktes en doopinschrijvingen. Een signaal dat er toch verschillende personen door elkaar gehaald zijn, of een teken dat met het in de 19e eeuw in het veengebied tussen Drenthe en Friesland nog niet zo nauw nam met de administratie. Rond 1870 trok Joldert Willems de Vries naar Nieuw-Amsterdam, waar hij op op 9 maart 1872 met Jacobje Hoogeveen trouwt.De informatie is afkomstig van Alledrenten en Allefriezen.

Deze stamboom gaat ook over andere families. Mijn oma, Gees Haan, trouwt met Dirk de Vries, en neemt ook haar familie mee, zoals de familie Weerman uit Kalle.

Zo af en toe werk ik het verhaal van een voorouder wat verder uit op mijn website Ariepool.nl


Index of surnames


Starting points in this publicationToday in the past


Other publications by Arie PoolBack to the frontpage

Try the service without any obligation

over 7000 genealogists
preceded you!