genealogyonline

Stamboom De Kanter

Picture of C.N. Cardinaal

The publication Stamboom De Kanter has been compiled by (contact the author). The data collection consists of 5,357 persons, data about 1,035 individuals have not been published to protect their privacy. More statistical information about the publication (like numbers and dispersion of genealogical events) can be found on the statistics page. A list with used sources can be found on the sources page.


Onder degenen die enige tijd na de verovering van de stad Brugge (B) door Parma in 1584 naar de Noordelijke Nederlanden uitweken, behoorde ook Philips de Kanter met zijn vrouw en kinderen samen met zijn zuster Elisabeth. Waarom zij zich in Zierikzee hebben gevestigd is ons niet bekend geworden.
Hun vader Jacobus de Cantere (1535-1582) en moeder Maria Kelderman (ovl. voor 1582) mochten dit niet meer meemaken.
Voorzover de leden van de familie de Kanter vereniging hebben kunnen vinden stamt de familie af van deze Philips Jacobsz. de Cantere die werd geboren te Brugge omstreeks 1560 en van beroep kleermaker was.
De samensteller van deze stamboom is een zoon van Betsy Louise Mathilde de Laat de Kanter en Nicolaas Cornelis Cardinaal.

Er zijn vele bronnen geraadpleegd om deze familie stamboom samen te stellen. Een belangrijke basis was het "Blauwe Boekje" van het CBG te Den Haag 57e jaargang 1971 (242-285). Verder veel Internet sites, boeken, archieven en verder onderzoek.
Mocht u bezwaar hebben tegen het publiceren van uw naam binnen deze publicatie verzoeken wij u contact te leggen met de auteur, via deze website, waarna de nodige actie zal worden ondernomen om uw gegevens te verwijderen. (1639)


Index of surnames


Starting points in this publicationToday in the past


Other publications by C.N. Cardinaal
Try the service without any obligation

more than 7,500 genealogists preceded you!