Stamboom Cardinaal

Picture of C.N. Cardinaal

The publication Stamboom Cardinaal has been compiled by (contact the author) and consists of 22,219 persons. Because of privacy, 329 persons are not made visible. More statistical information about the publication (like numbers and dispersion of genealogical events) can be found on the statistics page. A list with used sources can be found on the sources page.


Genealogie Cardinaal

De stamvader van deze familie Cardinaal is Janszoon Nan (Nen) die geboren werd in Westzaan rond 1470. Aan het eind van de 18de. eeuw is de familie uit de Zaanstreek vertrokken. Toen leefde Cornelis Cardinaal die driemaal getrouwd was. Buiten twee jong gestorven kinderen had hij drie zoons die zich ieder in een ander deel van Nederland vestigde.
Cornelis 1781-1858 ging naar Almelo en vestigde de Almelose tak, Klaas 1787-1863 vestigde een tak in Utrecht en Jacob 1793-1884 streek neer in Groningen en hier kwam de Groningse tak. Er leven thans nog afstammelingen van de Groningse en Almelose takken. Uit mijn onderzoek is tevens gebleken dat er Cardinaal families hebben geleefd in Friesland onder andere in Sneek en er is een nog bloeiende familie Cardinaal in Brabant en Limburg.

Helaas is het mij tot op heden niet gelukt om deze families te koppelen aan de Zaanse familie en het vermoeden is dan ook dat er meerdere families zijn geweest.

Dit verslag is samengesteld met het programma GensDataPro voor Windows Versie 2.7.6 van de Nederlandse Genealogische Vereniging. Aanvullende informatie is afkomstig van verschillende bronnen waaronder de verzamel boekjes, " het Nederlands Patriciaat", " Het Dag Verhaal van Aafje Gijsen" van J.W. van Sante, het "Memoriaal van de Familie Cardinaal" aangelegd in januari 1782 door Cornelis Cornelisz. Cardinaal en verdere informatie van aangetrouwde families. Ik ben vooral mevrouw E.D. Heynis - Renssen een extra woord van dank schuldig voor haar diepgaand onderzoek naar de Zaanse Doopsgezinde families. Ook alle leveranciers van informatie via het Internet dank ik alhoewel het ondoenlijk is om een ieder persoonlijk te memoreren. (1639)

With Quick Search you can search by name, first name followed by a last name. You type in a few letters (at least 3) and a list of personal names within this publication will immediately appear. The more characters you enter the more specific the results. Click on a person's name to go to that person's page.


Index of surnames


Starting points in this publicationToday in the past


Other publications by C.N. Cardinaal
Try the service without any obligation

more than 10 thousand genealogists preceded you!