genealogyonline

Stamboom Bik, Drabbe (en meer) » Jan Hendrik / Jean Henri (Jan Hendrik / Jean Henri) Battenberg

Personal data Jan Hendrik / Jean Henri (Jan Hendrik / Jean Henri) Battenberg 


Matches in other publications

This person also appears in the publication:

Ancestors (and descendant) of Jan Hendrik / Jean Henri Battenberg


Household of Jan Hendrik / Jean Henri (Jan Hendrik / Jean Henri) Battenberg

He is married to Nn Nn.

Child(ren):

  1. Henry Battenberg  ????-1940


Notes by Jan Hendrik / Jean Henri (Jan Hendrik / Jean Henri) Battenberg

BIOGRAPHY: De Nederlandsche Leeuw 1961 JAARGANG 78 (LXXVIII) kol. 111
Batenburg. (LXXVII 429.) Het wapen Batenburg (St. Andrieskruis met 4 scharen: helmteken: een uitkomende adelaar met links als schildhouder een griffioen) werd in Zuid-Afrika gevoerd door een familie Battenberg. De stamvader, Jean Henri Battenberg kwam ca. 1850 te Swellendam aan als timmerman en schrijnwerker. In Swellendam werd de familie beschouwd als een onwettige tak van het geslacht Von Battenberg (thans Mountbatten). Dit vermoeden kreeg verder voedsel toen Prins Louis von Battenberg de zoon van Jean Henri, Henry Battenberg, op zijn schip ontving toen het in
de haven van Simonstad lag. Deze Henry stierf in 1940 in het Johannesburgse ziekenhuis zonder kinderen en had een zeer fantastische carrière, geheel opgebouwd op de beweerde koninklijke verwantschap.
In werkelijkheid was Jean Henri op 8 dec. 1830 te Utrecht geboren als Jan Hendrik, zoon van Johannes Battenberg, zilversmid, en diens tweede vrouw Willemiena Lamberta Makkink. Deze Johannes Battenberg was ged. te Utrecht (Domkerk) 18 dec. 1791 en tr. le Utrecht 5 mei 1813 Maria Johanna van Loon, ged. Utrecht (Janskerk) 25 dec. 1792, + ald. 11 okt. 1827, dr. van Jan van Loon, strijkijzermaker, en Jannigje van Luin; tr. 2e. Utrecht 9 april 1828 Wilhelmina Lamberta Makkink, dr. van Jan Hendrik Makkink, zadelmaker, en Theodora Elselina Grolman.
De ouders van Johannes Battenberg waren Jacob Battenberg, logementhouder, en Alida Dop, die op 5 mei 1789 in de Catharijnekerk te Utrecht trouwden. De man overleed te Utrecht 18 maart 1817, oud 59 jaar; de vrouw aldaar 1 aug. 1849. Zij was geboren te Utrecht als dochter van Jan Dop en Alida van der Swan. Zowel in zijn eigen overlijdensacte als in die van zijn weduwe wordt de man genoemd Johan Jacob Battenberg. Hij was volgens de acte geboren te Nijkirchen.
Er zijn vele plaatsen van die naam en mijn onderzoek is hier vastgelopen. Waarom zij het wapen Batenburg i.p.v. von Battenberg aannamen, heb ik niet kunnen ontdekken. Nadere gegevens in: Edmund H. Burrows, ,,Overberg Outspan” (Kaapstad 1952) waarin ook een afbeelding van het wapen.
Kaapstad. C. PAMA.

Do you have supplementary information, corrections or questions with regards to Jan Hendrik / Jean Henri (Jan Hendrik / Jean Henri) Battenberg?
The author of this publication would love to hear from you!


Timeline Jan Hendrik / Jean Henri (Jan Hendrik / Jean Henri) Battenberg

  This functionality is only available in Javascript supporting browsers.
Symbols used: grootouders grandparentsouders parentsbroers-zussen brothers/sisterskinderen children
Drag the timetable to go back or further in time (or use l and r). Click on the names for more info.

About the surname Battenberg


    

The publication Stamboom Bik, Drabbe (en meer) has been compiled by (contact the author).