genealogyonline

Stambomen Besseling/k & Kraaijvanger

Picture of Christiaan

The publication Stambomen Besseling/k & Kraaijvanger has been compiled by (contact the author). The data collection consists of 14,848 persons, data about 586 individuals have not been published to protect their privacy. More statistical information about the publication (like numbers and dispersion of genealogical events) can be found on the statistics page.


De informatie op deze site is meestal ontleend aan openbare bronnen en is veelal ook buiten deze site publiekelijk beschikbaar. De gepresenteerde informatie bevat gegevens die zijn ontleend aan klappers, bronbewerkingen op internet of verkregen via derden. Lang niet alle gegevens heb ik in de originele bronnen nagetrokken. Onvolkomenheden sluit ik dan ook niet uit! Er is rekeninggehouden met de archiefwet en de wet op de privacy. Uw aanvullingen en correcties zijn altijd welkom.


Index of surnames
Today in the past


Other publications by Christiaan

See the complete list of genealogical publications by Christiaan

Try the service without any obligation

more than 7,500 genealogists preceded you!