Descendants Alleman

Picture of Everlien Salawan Bessie - Liet
The publication Descendants Alleman has been compiled by (contact the author) and consists of 446 persons. Because of privacy, 189 persons are not made visible. More statistical information about the publication (like numbers and dispersion of genealogical events) can be found on the statistics page. A list with used sources can be found on the sources page. This publication was last updated on Thursday, August 27, 2020.


Versie 27 augustus 2020

Alle tot nu toe bekende afstammelingen van mijn voorvader Johannes. Joannis Alleman (Allemann-Allimann) geboren in Lenk, Zwitserland. Zijn nazaten uit het huwelijk met Anna Catharina Nuijten komen o.a. uit de omgeving van Bergen op Zoom en Breda.

Met dank aan Herman Kimmann die onderzoek heeft gedaan naar de voorouders van Johannes en na veel speurwerk de aanknopingspunten in en via Zwitserland heeft gevonden. Helaas hebben we tot nu toe het overlijden van Johannes niet gevonden; Wellicht is hij gesneuveld in het leger, en is daardoor nooit meer bij Catharina teruggekeerd en groeide hun zoon Adrianus op, zonder zijn vader ooit gekend te hebben.

Met grote dank ook aan een ieder die mij van aanvullende gegevens heeft voorzien.

Met vriendelijke groet,

Everlien

With Quick Search you can search by name, first name followed by a last name. You type in a few letters (at least 3) and a list of personal names within this publication will immediately appear. The more characters you enter the more specific the results. Click on a person's name to go to that person's page.Try the service without any obligation

more than 10 thousand genealogists preceded you!