Naslag » Genealogisch woordenboek » a.d.


a.d. = afk. a dato, de dato, ook: ante diem, vóór de dag
De verzameling van genealogische trefwoorden en begrippen voorkomend in Doop-, Trouw- en Begraafboeken en andere genealogische bronnen is opgesteld door wijlen André Dumont.