genealogyonline

Kwartierstaat Henriëtte Gijsbertha de Beer » Claes Cornelisz van Rijn (± 1529-1612)

Personal data Claes Cornelisz van Rijn 


Matches in other publications

This person also appears in the publication:

Ancestors (and descendant) of Claes Cornelisz van Rijn

Claes Symonsz
????-1540
Maryken Claesdr
± 1495-1574

Claes Cornelisz van Rijn
± 1529-1612


Laentgen Willemsdr
± 1535-< 1614


Household of Claes Cornelisz van Rijn

He is married to Laentgen Willemsdr.

They got married.


Notes about Claes Cornelisz van Rijn

Haagse Elite, tot 1572, Rijn, Cornelis Willemsz, van.

Kocht 3 mei 1564 een huis en erf in het Noordeinde, er rustte 2 pd. Holl. rente op t.b.v. HG (Archief Sacramentsgasthuis136). 18 dec. 1550 en 7 dec. 1555 Cornelis Willemsz. van Rijn schout van Voorschoten (Ons Voorgeslacht 1978 p. 131 en 584). Is waarschijnlijk. niet identiek, was 1554 reeds ca. 61 jaar, ovl. tussen 6 dec. 1571 en 17 febr. 1575 (Ons Voorgeslacht 1989 p. 487). 19 nov. 1574 Maryken, Cornelis, zijn weduwe (Cornelis Willemsz van Rijn was dus al verleden), beluid en begr. St.-Jacobskerk (Wildeman, Rentmeestersrekeningen, Wapenheraut 1902, 'Rentmeestersrekeningen', Wapenheraut 1902 p. 413 en 416).

In de Beschrijving van 's-Gravenhage van Jacob de Riemer van 1739 (in te zien bij de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag) worden in deel 3 bij de Costumen van 's-Gravenhage zowel schout Cornelis Willemsz van Rijn als schepen Cornelis van Rijn genoemd bij twee verschillende akten. Omdat erbij staat hoe oud zij toen waren wordt duidelijk dat zij ca.36 jaar in leeftijd verschillen en de schout in 1554 ca. 61 jaar oud was (geboren ca. 1493) en de schepen in 1572 ca. 43 jaar oud (geboren ca. 1529). Ik neem aan dat het om verschillende personen gaat.

Info over;
Cornelis van Rijn alias Claes Cornelisz van Rijn (schepen van 's-Gravenhage in 1572), geboren circa 1529 in Voorschoten - ovl, 16-04-1612 Voorschoten. Gehuwd met Laentgen Willemsdr geb, ca.1535 - < 10-02-1614, wsl in Voorschoten.

Functie(s), schepen 1570/'71, 1571/'72; vroedschap 1569/'70; hoofdman sacr.gasth. 1569/'70-'72/'73, beroep politicus (Mensonides; Archief Sacramentsgasthuis136).

"Mensonides" betekent letterlijk: "De zoon van Minne". "Menso" is een verlatijnste versie van de Friese voornaam Minne. "Ides" is een Griekse uitgang met de betekenis "zoon van". ... Niet iedereen ging bij het "verlatijnsen" van zijn naam uit van de naam van zijn vader. Naast Mensonides is ook de Latijnse variant (Mensonis) voortgekomen.

Hij heeft na de dood van zijn vader "Cornelis Willemsz van Rijn" van VÓÓR 19-11-1574 opgevolgd in Voorschoten ( bij het overlijden van zijn moeder Maryken Claesdr op 19-11-1574 was zij al weduwe) in de functie van schout van Voorschoten.

Familiewapens,

Claes Cornelisz van Rijn (ca.1529 -1612). Schepen van 's-Gravenhage en daarna Schout van Voorschoten voerde waarschijnlijk een familiewapen indentiek aan het schild van de familie Raephorst uit Voorschoten (schild afwisselend met 3 zilveren en 3 zwarte dwarsbalken) , maar met het verschil dat er een hartschild van blauw met een klimmende gele leeuw erin staat. Daar kun je dus een relatie aan afleiden.

De vader van Claes Cornelisz van Rijn "Cornelis Willemsz van Rijn ca. 1493 - ovl vóór 19-11-1574 " zegelde de oorkondes als schout van Voorschoten met zijn zegelring waarop duidelijk een scihild te zien is met een klimmende leeuw erin. In de Pieterskerk in Leiden heeft men ook eem wapenbord gevonden met een familiewapen van Van Rijn met de zelfde omschrijving van een blauw schild met een gele klimmende leeuw erin.

Zo worden de vermoedens wel duidelijk dat het familiewapen van Van Rijn uit Voorschoten bestond uit een schild van: Wapen: gedwarsbalkt in zes stukken van zilver en zwart. Hartschild: in blauw een gouden leeuw. Zo ondescheide zich de familie Van Rijn zich uit Voorschoten t.o.v de rest uit de familie die alleen het blauwe schild en de gouden klimmende leeuw erin voerde.. Het oorspronkelijke wapen van Van Rijn zal dus dat zijn; een blauw schild met een klimmende gouden leeuw erin met uitstekende tong.

Do you have supplementary information, corrections or questions with regards to Claes Cornelisz van Rijn?
The author of this publication would love to hear from you!


Timeline Claes Cornelisz van Rijn

  This functionality is only available in Javascript supporting browsers.
Click on the names for more info. Symbols used: grootouders grandparents   ouders parents   broers-zussen brothers/sisters   kinderen children

About the surname Claes Cornelisz van Rijn


Historical context


 • Stadhouder Prins Maurits (Huis van Oranje) was from 1585 till 1625 sovereign of the Netherlands (also known as Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden)
 • In the year 1612: Source: Wikipedia
  • April 13 » Miyamoto Musashi defeats Sasaki Kojirō at Funajima island.
  • August 18 » The trial of the Pendle witches, one of England's most famous witch trials, begins at Lancaster Assizes.
  • August 19 » The "Samlesbury witches", three women from the Lancashire village of Samlesbury, England, are put on trial, accused of practicing witchcraft, one of the most famous witch trials in British history.
  • September 8 » The foundation day in São Luís, Maranhão, Brazil.
  • November 1 » During the Time of Troubles, Polish troops are expelled from Moscow's Kitay-gorod by Russian troops under the command of Dmitry Pozharsky (22 October O.S.).
  • November 29 » The Battle of Swally takes place, which loosens the Portuguese Empire's hold on India.


Source: Wikipedia
    

When copying data from this family tree, please include a reference to the origin:
Henriëtte Gijsbertha de Beer, "Kwartierstaat Henriëtte Gijsbertha de Beer", database, Genealogy Online (https://www.genealogieonline.nl/kwartierstaat-henriette-gijsbertha-de-beer/I26530.php : accessed September 21, 2021), "Claes Cornelisz van Rijn (± 1529-1612)".