genealogyonline

Helsloot genealogie

Picture of Lennart Helsloot

The publication Helsloot genealogie has been compiled by (contact the author). The data collection consists of 17,105 persons, data about 5,044 individuals have not been published to protect their privacy. More statistical information about the publication (like numbers and dispersion of genealogical events) can be found on the statistics page. A list with used sources can be found on the sources page.


Op deze plek doe ik een poging om de (geschiedenis van de) Helsloot familie in kaart te brengen. De familielijnen tot 1930 zijn geheel in kaart gebracht. Ook de familie Helleganger is compleet in kaart gebracht. Met de familie Van der Torre(n) ben ik nog bezig.

Ik ben nu bezig aanvullende persoonlijke gegevens te verzamelen.
Uw hulp is daarbij noodzakelijk. Foto's, verhalen, opmerkingen, correcties en aanvullingen kunnen naar mij gemaild worden.

Lennart Helsloot.


Index of surnames


Starting points in this publicationToday in the pastTry the service without any obligation

over 7000 genealogists
preceded you!