genealogyonline

Genealogische data Golse Genen » Hendrik van Osch (1758-1826)

Personal data Hendrik van Osch 


Matches in other publications

This person also appears in the publication:

Ancestors (and descendant) of Hendrik van Osch


Household of Hendrik van Osch

Church wedding to Sophia Vekemans on April 20, 1788 at Tilburg, he was 30 years old.Sources 3, 4

Getuige: Leonardus/Sprangers/
Getuige: Maria/Barbara Brenders/
ROLE bruidegom
DATE 21 APR 1788
PAGE Pg.121v
ROLE bruid
DATE 21 APR 1788
PAGE Pg.121v
Buidegom Henricus van Osch, bruid Sophia Veekeman
-------------
Trouwakte Hendrik van Osch Tilburg
Gemeente Tilburg
Brontype boek
Archiefnummer 15
Archiefnaam Doop-, trouw- en begraafboeken Tilburg en Goirle 1600-1810
Deelnummer 21
Bronnaam trouwboek
Registernaam Inv.nr. 021 - Tilburg en Goirle - trouwboek 1787-1801 (nederduits-gereformeerde gemeente)
Periode register 1787-1801
Datum trouw wet 1788-04-05
Plaats trouw wet Tilburg
Datum trouw wet 1788-04-20

Bruidegom Hendrik van Osch

Bruid Sophia Veekemans

Eerdere vrouw

Eerdere man

Permission for the marriage was obtained April 5, 1788.Source 3

Child(ren):

  1. Peter van Osch  ????-
  2. Jan Baptist van Osch  ????-
  3. Adriaan van Osch  ????-1794


Notes about Hendrik van Osch

Bij trouw/1788, J:M:, 30 jaar, geboren te Tilburg en wonende te Goirle, geen ouders, geassist. met zijn broeder Jan van Osch.
In 1822 is Hendrik bakker op Dorp nummer 117.
In 1823 is Hendrik bakker op Dorp nummer 117.
In 1820 is Hendrik bakker wonend te Goirle.
Datum overlijden 06-02-1826 >OP NUMMER 117

Dramatisch verloopt vooral het leven van Hendrik van Osch. Hij
was bakker te Goirle en had drie zonen bij zijn vrouw Sophia
Vekemans. Zoon Jan Baptist werd maar enkele maanden oud, zoon
Adriaan stierf vijf jaar oud te Goirle in 1794 tijdens de rodeloop-epidemie.
Alleen zoon Peter blijft in leven en hij werd op 6
februari 1813 onder de wapenen geroepen. Enkele dagen later
verliet hij Goirle om naar Wezel te marcheren, waar hij 21 februari
1813 werd ingelijfd bij de 7e compagnie lle bataillon artille-
rietrein. In juli 1813 werd voor het laatst iets van hem gehoord.
Na het overlijden van zijn moeder, Sophia Vekemans, in 1823,
maakte zijn vader op 8 mei 1824 een testament, waaruit blijkt
dat hij nog steeds hoopt op de terugkeer van zijn zoon. Hij wil
begraven worden als zijn vrouw, met 18i pond waslicht en met 80
missen voor zijn zieleheil. Aan de armen van Goirle legateert hij
een perceel weiland, doch alleen het vruchtgebruik en tot zoo
lang als zoon Peter van Os zijn nalatenschap zal aanvaarden.
Voor dit legaat verlangt hij tien jaar lang een gezongen mis,
daarna, zolang het vruchtgebruik zal duren, jaarlijks drie gelezen
missen en plaatsing op het Allerzielengebed.
Het vruchtgebruik van de resterende goederen is 'tot de aanvaarding
door zoon Peter* voor de helft voor de twee zonen van
Hendrik van Osch (gehuwd met Adriana Snels en neef van de erflater)
en het kind van Laurens van Osch. Het vruchtgebruik van
de wederhelft is voor de familie Vekemans.
Zijn enige en universele erfgenaam is zoon Peter van Osch, maar
mocht blijken dat die overleden is, dan gaat het vruchtgebruik
over in eigendom. Enkele jaren later, op 6 februari 1826, is Hendrik
van Osch op 75-jarige leeftijd als particulier te Goirle overleden.
De vruchtgebruikers kunnen zijn goederen in ontvangst
nemen en wachten geduldig op enig levensteken van Peter van
Osch. Jaren lang. Pas op 29 mei 1844 wordt bij vonnis door de
arrondissementsrechtbank van 's-Hertogenbosch, op vordering van
de linnenwevers Adriaan en Jan Baptist van Osch uit Goirle (achterneven
van de vermiste Peter van Osch), verklaard dat er
regtsvermoeden bestaat van het overlijden van Pieter van Osch,
laatst gedomicilieerd te Goirle, thans zonder bekende woonplaats
of verblijf, en zulks sedert den zesden Februari] 1800 dertien, de
dag waarop denzelve zijne woonplaats heeft verlaten.
In oktober 1844 werden de roerende goederen van wijlen Hendrik
van Osch publiek verkocht door de vruchtgebruikers, die nu wettige
erfgenamen waren geworden; in juni 1845 volgde de verkoop
van de onroerende goederen.9

Do you have supplementary information, corrections or questions with regards to Hendrik van Osch?
The author of this publication would love to hear from you!


Sources

  1. 1823
  2. 10:00 AM
  3. NG
  4. RK

Timeline Hendrik van Osch

  This functionality is only available in Javascript supporting browsers.
Symbols used: grootouders grandparentsouders parentsbroers-zussen brothers/sisterskinderen children
Drag the timetable to go back or further in time (or use l and r). Click on the names for more info.

About the surname Van Osch

  • View the information that Genealogie Online has about the surname Van Osch.
  • Check the information Open Archives has about Van Osch.
  • Check the Wie (onder)zoekt wie? register to see who is (re)searching Van Osch.

Historical context (based on day of marriage April 20, 1788)


    

The publication Genealogische data Golse Genen has been compiled by J. Eijsermans (contact the author).