genealogyonline

Genealogiesite Wietze Steensma » Eelcke Sioerdts

Personal data Eelcke Sioerdts 


Relationship Eelcke Sioerdts


Household of Eelcke Sioerdts

Church wedding to Jimck Jochums on November 12, 1648 at Garijp.

Tietjerksteradeel, huwelijken 1648
Bevestiging huwelijk op 12 november 1648 in Garijp
Man: Eelcke Sioerdts afkomstig van Garijp
Vrouw: Jimck Jochums afkomstig van Garijp
- Jaar kan ook 1647 zijn.
[bron: Trouwreg.Herv.gem.Garijp, Suameer en Eernewoude 1635-1771]
 

Child(ren):

  1. Antje Eelckes  1652-????
  2. Sjoerdt Eelckes  1652-????
  3. Sjoerd Eelkes  ± 1655-< 1710 


Notes by Eelcke Sioerdts

ook vermeld als:
- Eelcke Sjoerdts
 

Do you have supplementary information, corrections or questions with regards to Eelcke Sioerdts?
The author of this publication would love to hear from you!