genealogyonline

Genealogie Mostert

Picture of S. Mostert en S. J. Mostert

The publication Genealogie Mostert has been compiled by (contact the author). The data collection consists of 61,235 persons, data about 5,794 individuals have not been published to protect their privacy. More statistical information about the publication (like numbers and dispersion of genealogical events) can be found on the statistics page.


De brede basis voor deze genealogie is gelegd door Leendert Jacob (Leen) Mostert (1901-1979), oud-gemeentesecretaris van Maassluis. Circa 1000 volgetypte bladzijden heeft hij nagelaten, met een volledige beschrijving van het geslacht Mostert dat zijn oorsprong heeft in Delfland. Menig Mostert/Mosterdgezin van weleer zal zich zijn frequente schriftelijke verzoeken herinneren om eventuele aanvullingen of verbeteringen.

Na het overlijden van Leen Mostert is een doorslag van zijn genealogische nalatenschap in bewaring gegeven bij het CBG. Het origineel kwam in bewaring bij één van zijn zonen.

Een nieuwe generatie gedreven genealogen bestaande uit 2 achterneven van elkaar, Simon Mostert (*1952) uit Hoek van Holland en Sim Mostert (*1942) uit Ridderkerk, zijn vanaf 1996 verder gaan bouwen aan de genealogische erfenis van Leen Mostert. Dankzij de welwillende medewerking van de genoemde zoon van Leen Mostert zijn wij in het bezit gekomen van de genealogische nalatenschap van Leen Mostert. Allereerst heeft Simon de bijna duizend, op "boterhampapier" getypte, bladen gekopieerd en vervolgens overgetypt in WORD. Daarna heeft Sim de belangrijkste genealogische gegevens overgezet in het genealogische programma ProGen.

Vanaf medio 2005 publiceren we de genealogische gegevens op Genalogie Online. Dankzij deze site worden we bijna dagelijks benaderd "from all over the world" met opmerking, vragen, verbeteringen en aanvullingen ten behoeve van onze genealogische database. We proberen iedere gast zo correct mogelijk te beantwoorden. We moeten echter - te vaak - merken dat onze gastvrijheid niet altijd even fair wordt beloond. Na het ontvangen van gegevens uit onze database blijft de response, naar onze mening, te vaak uit. Jammer, maar helaas!

In januari 2020 omvat onze database 3246 personen met de familienamen Mostaard, Mosterd, Mosterdt, Mosters en Mostert. Allemaal familie van elkaar! Dit zijn meer personen dan die welke in de site te vinden zijn. Het aantal van 3246 personen is inclusief de nog in leven zijnde personen.

Tenslotte willen we nog benadrukken dat op de genealogische site Genealogie Online, om reden van privacy, alleen overleden familieleden worden genoemd. Gegevens over nog in leven zijnde familieleden zijn, onder voorwaarden, bij de samenstellers van deze genealogie op te vragen.

P.S.
In deze genealogie wordt ook ruim aandacht geschonken aan het geslacht Moerman. Dit vindt zijn reden in het feit dat bij één van de beheerders dit geslacht al heel vroeg, zowel van vaders- als van moeders-zijde, in zijn voorgeslacht aanwezig is.


Index of surnames


Starting points in this publicationToday in the pastTry the service without any obligation

over 7000 genealogists
preceded you!