genealogyonline

Genealogie inwoners Ter Aar plm. 1650-1960 » Johannes Jacobus de Niet (1869-1953)

Personal data Johannes Jacobus de Niet 


Ancestors (and descendant) of Johannes Jacobus de Niet


Household of Johannes Jacobus de Niet

He is married to Adriana Pronk.

-- Het familiegraf waarin Johannes Jacobus de Niet, en zijn familie,
verder ook Gerrit de Niet en Louise Plet in zijn bijgezet is door zoon
Maarten Bartholomeus de Niet verwijderd.
on June 14, 1894 at 's-Gravenhage, he was 25 years old.


Child(ren):

 1. Cornelia de Niet  1895-1944
 2. Bartholomeus de Niet  1896-1896
 3. Maria Adriana de Niet  1897-1989
 4. Elisabeth de Niet  1899-1973
 5. Martina de Niet  1901-1945
 6. Adriana Bertha Mathilda de Niet  1902-1912
 7. Johanna Jacoba de Niet  1904-1979
 8. Wilhelmina de Niet  1906-1987
 9. Henriëtte Agatha de Niet  1908-> 1990
 10. Maarten Bartholomeus de Niet  1910- 


Notes about Johannes Jacobus de Niet

-- Johannes Jacobus de Niet was Ridder in de Orde van Oranje-Nassau; Oud-Lid van de Gemeenteraad van 's-Gravenhage.
-- Citaat krantenartikel over het Scheveningsche Raadslid n.a.v. zijn 70 jaar: "Gisteren vierde de heer J.J. de Niet zijn 70en verjaardag. In den Raad is de heer de Niet de Scheveningsche figuur bij uitnemendheid. Hij representeert in dit opzicht
een Haagsche traditie. Een Scheveninger in de Raad, veelal een Scheveningsche reeder, is sinds onheugelijke tijden gewoonte. We denken in dit verband o.a. aan wijlen A. Hoogenraad; M. de Vos en Jac. den Dulk. Thans is het de heer de Niet, die in
dit opzicht den band met het verleden bewaart en dat met eere doet sinds 16 jaar. Al dien tijd, zoo schrijft de Nieuwe Haagsche Courant, staat hij voor Scheveningen en de visscherijbelangen als het pas geeft moedig op de bres en niet zelden met
goeden uitslag. Zijn deskundig woord heeft voor den Raad waarde. Al heeft de 70 jarige van gisteren zich sinds enkele jaren eenigermate losgemaakt van een deel van zijn functies, toch beteekent dat voor hem geen rust. De band met allerlei is
bewaard gebleven Als voorzitter van de looncommissie uit de reederij, neemt hij nog een belangrijke plaats in het organisatieleven der visscherij in. Gehandhaafd bleef voorts het lidmaatschap van de besturen van de scholen aan de Doornstraat en
de Thaborscholen. Ook regenten van het Weeshuis aan de Duinstraat mochten de heer de Niet in hun midden houden. Al had de jarige getracht zoo weinig mogelijk ruchtbaarheid te geven aan het bereiken van zijn merkwaardig kroonjaar, toch kon dat
niet verhinderen, dat velen gisteren den heer de Niet van hun belangstelling en gevoelens van sympathie hebben doen blijken. De school besturen en de leden der Chr. Hist. Raadsfractie kwamen reeds in de morgenuren hun opwachting maken. 's Middags
verschenen tal van anderen. Verder waren er vele bloemen en gelukwenschen per brief en in anderen vorm.
-- J.J. de Niet had veel effecten en aandelen, hij speculeerde op de beurs en verloor nagenoeg alles.
Vlak voor zijn overlijden zijn alle schulden afbetaald, zijn totale bezit was toen nog: een 1/2 logger!.
Hij woonde in het huis Regina Maris, dat is afgebroken, en nu staat er een flatgebouw met dezelfde naam.
-- Het terrein tegenover de gevangenis van Scheveningen, was eigendom van hem, hier werden de netten gedroogd en netten geboet.
-- J.J. was eigenlijk verliefd op zijn schoonzus, maar is tenslotte toch maar met Adriana getrouwd, deze kon echter niet goed met geld omgaan.
Hij was, samen met Arie de Niet de grootste reder in de beginjaren 1900 (bomschuitentijd).
-- J.J. de Niet en een neef hadden grond in de Ver. Staten gekocht en daar werd tot ieders verbazing olie op gevonden. Maar door een achterstallige 'belasting' verviel het eigendomsrecht. (bronnen: kleinzoon Hans de Niet, zoon van Maarten
Bartholomeus de Niet, 24-05-1989).
-- J.J. de Niet had in 1894 de volgende schepen: Schev 119; Schev. 124 en Schev. 130. In 1917 bezat hij 3 loggers en 4 loggerbommen.
Tussen 1896 en 1947 was hij eigenaar van 56 schepen, t.w. 21 zeilloggers; 20 bommmen; 9 motorloggers; 5 loggerbommen en 1 sloep?
Zijn eerste schip was "de Energie 1"

Do you have supplementary information, corrections or questions with regards to Johannes Jacobus de Niet?
The author of this publication would love to hear from you!


Timeline Johannes Jacobus de Niet

  This functionality is only available in Javascript supporting browsers.
Click on the names for more info. Symbols used: grootouders grandparents   ouders parents   broers-zussen brothers/sisters   kinderen children

About the surname De Niet

 • View the information that Genealogie Online has about the surname De Niet.
 • Check the information Open Archives has about De Niet.
 • Check the Wie (onder)zoekt wie? register to see who is (re)searching De Niet.


Source: Wikipedia


Source: Wikipedia
    

When copying data from this family tree, please include a reference to the origin:
Leonard van Kessel, "Genealogie inwoners Ter Aar plm. 1650-1960", database, Genealogy Online (https://www.genealogieonline.nl/genealogie-ter-aar/I13007.php : accessed September 23, 2021), "Johannes Jacobus de Niet (1869-1953)".