genealogyonline

Genealogie inwoners Ter Aar plm. 1650-1960 » Gerrit de Niet (1867-1941)

Personal data Gerrit de Niet 


Ancestors (and descendant) of Gerrit de Niet

Arie de Niet
1792-1856

Gerrit de Niet
1867-1941

1895
Maria de Niet
1901-1917

Household of Gerrit de Niet

He is married to Louise Agatha Plet.

-- Louise Agatha Plet werd op 29-08-1895 vanuit Leeuwarden ingeschreven
te Bodegraven en Gerrit de Niet werd daar op 27-09-1895 vanuit
's-Gravenhage ingeschreven.
-- Zij woonden te Bodegraven in wijk DZ nr. 4 (1895-1903) daarna wonen
zij (1904) in wijk DN nr. 118a (bron: bev.reg. Bodegraven, periode
1880-1900, deel 9, nr. 104).
-- Op 20-11-1905 wordt het gezin de Niet uitgeschreven naar
's-Gravenhage (bron: bev.reg. 1900-1918, deel 15, nr. 186).
-- Het echtpaar de Niet woonde in 1938 in de Antonie Duijckstraat nr. 96
te 's-Gravenhage.
on August 29, 1895 at Leeuwarden, he was 28 years old.Source 1

-- De getuigen van het wettelijk huwelijk van Gerrit den Niet en Louise
Agatha Plet zijn Arie de Niet, 31 jaar, arts, broeder van de bruidegom,
wonende te Scheveningen; Nelis Abrham de Niet, 29 jaar, reder, broer van
de bruidegom, wonende te Scheveningen; Jacobus Plet, 30 jaar, koopman,
broeder van de bruid, wonende te Leeuwarden en Martinus Plet, 27 jaar,
koopman, broeder van de bruid, wonende te Leeuwarden.

Child(ren):

  1. Maarten de Niet  1898-1899
  2. Cornelia de Niet  1901-1959 
  3. Maria de Niet  1901-1917
  4. Maarten de Niet  1904-1979 


Notes about Gerrit de Niet

-- In de Rijnbode van zondag 29-09-1895, no. 1355, 23 jaargang, bldz. 3 vinden het volgende artikel: 'Gevestigd te Bodegraven: Dr. G. de Niet, arts'. (advertentienr. 6366).
-- In de Rijnbode van woensdag 5 februari 1896 het volgende artikel:' Dr. G. de Niet, arts te Bodegraven, zal elken woensdag en zaterdag van 2 tot 3 uur te consulteren zijn te Nieuwerbrug in het logement "het Grauwe Paard" te beginnen met
zaterdag 8 februari' (advertentienummer: 7614).
-- Gerrit de Niet werd niet zomaar geneesheer te Bodegraven, daar waren de nodige regels voor die hij moest naleven.
"Instructies voor de gemeente-geneesheer te Bodegraven:
artikel 1: De gemeente-geneesheer wordt door den raad telkens voor één jaar benoemd en geniet eene jaarwedde van f 100,-, waaronder begrepen is van het voor zijne rekening verschaffen van pluksel, zwachtels en dergelijke benoodigdheeden (grote
operaties). Hij wordt ook door deze raad ontslagen.
artikel 2: De gemeente-geneesheer is belast met de uitoefening der genees- en heelkunde haren geheelen omvang bij de armen der gemeente. Onder de armen wordt verstaan zij, wier behoeftige toestand blijkt uit eene verklaring door of namens den
burgemeester afgegeven.
In spoedeischende gevallen verleent de gemeente-geneesheer zijne hulp ook zonder dat zoodanige verklaring wordt overlegd. Ook is hij tot dezelfde diensten verplicht aan de gealimenteerden van het oude mannen-vrouwen en weezengesticht.
artikel 3: De gemeente-geneesheer bezoekt hen die het huis moeten houden aan hunne woningen en is voor de overigen dagelijks te spreken aan zijne woning of in zoodanig ander lokaal als hij onder goedkeuring van Burgemeester en Wethouders aanwijst
van des morgens 8 tot 9 uur of zooveel langer als noodig is tot behandeling der patiëntendie aldaar aanwezig ijn. Het is verboden de zieken bij die gelegenheid in de openlucht te laten vertoeven.
In de volgende artikelen komt het erop neer dat: bij ziekte of afwezigheid dit gemeld moet worden aan de burgemeester. Wil een geneesheer langer dan drie dagen weg, dan moet hiervoor toestemming worden gevraagd aan den Burgemeester.
De gemeente-geneesheer moet 3 maanden voor ontslag schriftelijk kennisgeven aan de Raad en is in die tusschentijd verplicht met het aannemen van zijnen dienst voort te gaan, tenzij voor dien tijd door het gemeentebestuur in zijne vervanging is
voorzien. (bron: archiefnr. 454)

Uit de gemeenteraadverslagen:
deel 7 = 21-10-1892 t/m 24-03-1900
deel 8 = 13-06-1900 t/m 18-04-1904
deel 9 = 15-06-1904 t/m 03-04-1909.
In deel 7 staat op bldz 61 een vacature voor benoeming van een gemeente-geneesheer. Hierop heeft Gerrit de Niet gereageerd want op bldz 64 wordt hij benoemd.
In hetzelfde deel vinden we dat, op dinsdag 5 september 1899 voormiddags 11 uur dr. G. de Niet beedigd en geinstalleeerd is van de ingekozen leden van de Raad.

Do you have supplementary information, corrections or questions with regards to Gerrit de Niet?
The author of this publication would love to hear from you!


Sources

  1. BS, GA Leeuwarden, akte 181

Timeline Gerrit de Niet

  This functionality is only available in Javascript supporting browsers.
Click on the names for more info. Symbols used: grootouders grandparents   ouders parents   broers-zussen brothers/sisters   kinderen children

About the surname De Niet

  • View the information that Genealogie Online has about the surname De Niet.
  • Check the information Open Archives has about De Niet.
  • Check the Wie (onder)zoekt wie? register to see who is (re)searching De Niet.


Source: Wikipedia


Source: Wikipedia
    

When copying data from this family tree, please include a reference to the origin:
Leonard van Kessel, "Genealogie inwoners Ter Aar plm. 1650-1960", database, Genealogy Online (https://www.genealogieonline.nl/genealogie-ter-aar/I13006.php : accessed September 26, 2021), "Gerrit de Niet (1867-1941)".