genealogyonline

Genealogie Seijkens » Waar komt de naam Seijkens / Seykens / Sijkens / Sykens / Zijkens / Seyckens / Cijkens vandaan?

Waar komt de naam Seijkens / Seykens / Sijkens / Sykens / Zijkens / Seyckens / Cijkens vandaan?

Ik heb hierover in de loop der jaren verschillende verhalen gehoord. Zo zou de naam uit Engeland komen (denk aan de schrijver Sam Sykes), en iemand had dat uitgezocht. Maar die iemand heb ik niet kunnen vinden. Of de naam zou komen uit het Frans en afgeleid zijn van Des Eyken.

Maar het meest logisch vind ik de volgende verklaring.

Vroeger kwam het regelmatig voor dat een meisje de voornaam Seike(n), Sijke(n) of Seike(n) had. Soms werd de achternaam dan Seikes, Sijkens etc, dat betekende de zoon van.  Zo’n achternaam noemen we een matroniem. Een matroniem is een familienaam ontleed aan een vrouwelijke roepnaam, en een patroniem is van een mannelijke roepnaam afgeleid.

Als voorbeeld ; Er is een meisje geboren in Venray en zij is gedoopt op 27 september 1643 zij had de naam Sijken Sijkens.

The publication Genealogie Seijkens has been compiled by (contact the author).

Back to the startpage of this publication

The login to the private area of this
publication is available only to those who
are invited by the author!


Cancel


Did you forget your password?