genealogieonline

Genealogy Richard Remmé, The Hague, Netherlands » Willem Hendrik de Beaufort heer van Duivendijke, drossaard van stad en lande

Personal data Willem Hendrik de Beaufort heer van Duivendijke, drossaard van stad en lande 


Matches in other publications

This person also appears in the publication:

Ancestors (and descendant) of Willem Hendrik de Beaufort


Household of Willem Hendrik de Beaufort heer van Duivendijke, drossaard van stad en lande

He is married to Cornelia Anna van Westrenen on October 9, 1796 at Utrecht, Utrecht, Netherlands, he was 21 years old.

Child(ren):

  1. Pieter de Beaufort  1807-1876 
  2. Aarnoud Jan (Godin) de Beaufort  1799-1866 
  3. Anna Digna de Beaufort  1802-1853 


Notes by Willem Hendrik de Beaufort heer van Duivendijke, drossaard van stad en lande

http://www.dbnl.org/tekst/molh003nieu06_01/molh003nieu06_01_0160.htm

BEAUFORT (Willem Hendrik de), geb. te IJselstein 12 Juli 1775, overleden te Utrecht 21 April 1829, zoon van Mr. Joachim Ferdinand, hiervóór (kol. 83) en van A.D. van Gelre.

Hij was heer van Duivendijke, drossaard van stad en lande van IJselstein, lid der gedeputeerde Staten van Utrecht, president-curator der utrechtsche hoogeschool 1819-29, en kanunnik van St. Marie. Hij bewoonde het fraaie, uitgestrekte landgoed 'de Treek' in de utr. gemeente Leusden, dat hij met groote energie had doen ontginnen en tot een der prachtigste buitenplaatsen van het land had gemaakt. Nog bij zijn leven hielp hij daar een kerk stichten voor de gemeente, die er langzamerhand ontstond.

De Beaufort was een hoogst begaafd man, tevens van een edelaardig karakter. Bij zijn overlijden herdacht de hoogleeraar Ph.W. van Heusde op uitnemende wijze den man, die sinds dertig jaar onder de bestuurders van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van K. en W. had behoord, in de openingsrede der Algem. Vergadering 26 Juni 1829.

W.H. de Beaufort huwde te Utrecht 9 Oct. 1796 met Cornelia Anna van Westreenen (1777-1839), dochter van Mr. Aarnout Jan en van Antoinette Charlotte Godin. Uit dit huwelijk sproten zeven kinderen.

Zie: Nieuwe Verhandelingen van het Prov. Utr. Gen. VII, (1831) 1-34; D.G.v. Epen, in Adelsarchief, 1902, 231.

Regt

=================

https://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_Hendrik_de_Beaufort_%281775-1829%29

Do you have supplementary information, corrections or questions with regards to Willem Hendrik de Beaufort heer van Duivendijke, drossaard van stad en lande?
The author of this publication would love to hear from you!


Timeline Willem Hendrik de Beaufort heer van Duivendijke, drossaard van stad en lande

  This functionality is only available in Javascript supporting browsers.
Symbols used: grootouders grandparentsouders parentsbroers-zussen brothers/sisterskinderen children
Drag the timetable to go back or further in time (or use l and r). Click on the names for more info.

About the surname Beaufort

  • Take a look at the information available on Genealogie Online about the surname Beaufort.
  • Check the information Open Archives has about Beaufort.
  • Check the Wie (onder)zoekt wie? register to see who is (re)searching Beaufort.

Historical context (based on day of marriage October 9, 1796)