genealogyonline

Genealogie Krook » De tak Noord-Holland (Krook)

De tak Noord-Holland (Krook)

Krook - Noord-Holland

In vorige eeuwen hebben in Noord Holland, vooral in Amsterdam, veel Krook-en hun domicilie gehad.
In het gemeente archief van Amsterdam is  een manuscript genealogie van Harmen Berewout te vinden van het Amsterdamse geslacht Croock. Dr. Johan E. Elias heeft deze, zoals blijkt in zijn inleiding, gebruikt voor de samenstelling van de "Vroedschap van Amsterdam".

Een tweede genealogie van de hand van Mr. N. de Roever, samengesteld aan de hand van een oude genealogie in zijn bezit, biedt weinig nieuws. Een derde handschrift, eveneens van de hand van Harmen Berewout, doch iets minder uitvoerig, berust in de verzamelingen van het Centraal Bureau voor Genealogie te 's Gravenhage.

De Heer H. Kruimel heeft het bovenstaande gebruikt voor zijn artikel in het Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie, jaargang 1961 onder de naam "De Amsterdamse families Croock en Speerder afstammende van de zgn. Jan Bruyn Jacobs Swaen Croock, geboren rond 1500" Hoe moeilijk het is in deze periode de juiste familiebetrekkingen te vinden tussen het grote aantal naamgenoten in die tijd te Amsterdam, blijkt o.a. ook uit dit artikel. Er worden gezinsverbanden aangenomen op grond van bronnen die niet altijd zeker zijn.

De 1e stamlijn, Hendrik Jacob Krook, 1816 – 1866, 50 personen +

Dit is de genealogie van Hendrik Jacobs Krook geboren te Medemblik 23 juni 1816. Van deze tak moeten nog wel oudere familieleden zijn op te sporen. Tot dusver is dit nog niet verder uitgezocht.

De 2e stamlijn, Pieter Thijsz Croock, 1560 – 1614, 53 personen +

De genealogie van Pieter Thijs Crook, geboren rond 1560, is bijna geheel overgenomen uit het artikel van H. Kruimel (zie hierboven).  Slechts enkele gevonden aanvullingen zijn in deze uitgave verwerkt.

De 3e stamlijn, Marten Croock, 1680 – Rond 1730, 13 personen, + 

3.1 Stamlijn, Gozewijn van Harpen, 1729 – 1807

3.2 Stamlijn, Pieter Kuijper, 1730 – V1795

De familie Harpen mn Adrianus Lodewijk van Harpen, geb. 08.12.1764 maakte zich zorgen dat hun tak zou uitsterven. Zij “adopteerden” daarom twee kinderen uit het nageslacht van Marten Krook ( Marten Croock, Huybert Krook, Adriana Krook, Bregje Kuiper, getr. met Adrianus Lodewijk van Harpen) Deze kinderen kregen bij de doop resp. de namen: Arend Krook van Harpen en Pieter Kuijper van Harpen.

Bovendien “adopteerde”Huijbert Kuijper (Marten Croock, Huijbert Krook, Adriana Krook, Huibert Kuijper getr, met Catharina Elisabeth Kesman) Adrianus Lodewijk die als doopnaam kreeg Adrianus Lodewijk van Harpen Kuijper.
De stamlijnen 3.1 en 3.2 zijn niet volledig. Ze worden hier alleen vermeld voor de familie band met Krook.

De 4e stamlijn Gerrit Folkertszn Croock, 1560 –1629, 16 personen  +

Volgens informatie bij het Gemeentelijk Archief Amsterdam werden de DTB boeken rond deze tijd niet correct bijgehouden waardoor het koppelen van personen een onmogelijke opgaaf bleek.. Enkele personen uit mijn bestand zouden zeker aan deze of aan één van de genoemde stamlijnen  kunnen worden gekoppeld. Bv. Pieter Croock * 1647, Gerardus Croock  * 1650, Anthoni Krook  * 1600 en Pieter Jacobse Krook  * 1630

Probleem Overmeer, Weesp, Amsterdam

Iedereen  die met deze hobby bezig is maakt het mee. Op een gegeven ogenblik lukt het niet om een genealogie aan te vullen met meer familie-leden. Je raakt vast. Met dit gegeven heb ik al vaak te maken gehad.
Met het volgende probleem ben ik al weken bezig. Ik heb het Streekarchief Gooi en Vechtstreek, het Gemeentearchief Weesp en het Stadsarchief Amsterdam ingeschakeld maar mijn vragen bleven onbeantwoord. Zeer waarschijnlijk zijn de DTB boeken verloren gegaan.
Wie zijn de ouders van Gerardus Croock (* plm 1657) die zich omstreeks 1675 in Overmeer vestigde als Medicine arts en rond dat jaar trouwde met Phoema Ibis?
Wie zijn de ouders van Pieter Croock (* plm 1647) die 04.07.1677 in ondertrouw ging met Hilletje Oosterdorp, Hij woonde toen op de Lauriergracht te Amsterdam en was destijds 30 jaar. Na het huwelijk vestigde hij zich in Weesp.
Volgens mij zijn dit broers maar ik heb daar geen bewijs voor. Verder heb ik een sterk vermoeden dat deze
broers stamgenoten zijn van Gerri Folkerszn Crook, (zie 4e stamlijn hierboven). Wie helpt mij uit de droom?

Koedijk

In Koedijk heeft een lange tijd een familie Krook gewoond. Deze familie oefende het boerenbedrijf uit. In het Krook-en bestand komt het beroep landbouwer/veehouder verder niet voor..


Other stories


The publication Genealogie Krook has been compiled by (contact the author).

Back to the startpage of this publication

The login to the private area of this
publication is available only to those who
are invited by the author!


Cancel


Did you forget your password?