genealogyonline

Genealogie Devilee

Picture of Lizette Wassenaar

The publication Genealogie Devilee has been compiled by (contact the author). The data collection consists of 322 persons, data about 84 individuals have not been published to protect their privacy. More statistical information about the publication (like numbers and dispersion of genealogical events) can be found on the statistics page. A list with used sources can be found on the sources page.


Een Leidse familie. Deze genealogie is deels gebaseerd op eigen onderzoek en daarnaast is gebruik gemaakt van gegevens van de website Leidse stambomen van Jouke de Vries(www.mijnstambomen.nl), waarvoor mijn dank. Op laatstgenoemde site staan meer nazaten van stamvader Pieter opgevoerd. Zolang er geen bewijs is dat stamvader Pieter en broer Pieter inderdaad twee verschillende personen zijn (zulks mede gelet op geschatte geboortejaren), heb ik deze gegevens vooralsnog buiten de genealogie gehouden. Heeft u correcties of aanvullingen dan hoor ik dat graag. Nog in leven zijnde personen mogen niet zonder meer worden vermeld. Wilt u uw eigen gegevens ook opgenomen zien in deze genealogie, dan verzoek ik u mij hiervoor toestemming te verlenen d.m.v. een reactie.


Index of surnames
Today in the past

  • 286 years ago - Baptism of Joanna (1733)


Other publications by Lizette Wassenaar


Try the service without any obligation

over 7000 genealogists
preceded you!