Genealogie de L'Etang » Andreas_Mattheij de Letang

Personal data Andreas_Mattheij de Letang 


Ancestors (and descendant) of Andreas_Mattheij de Letang


Household of Andreas_Mattheij de Letang

He has/had a relationship with Sarienah (Inlandse Vrouw).


Child(ren):

  1. Auguste_Matheijs de Letang  1862-1919 
  2. Rosalie de Letang  1864-????


Notes about Andreas_Mattheij de Letang

Andreas Mattheij de Letang komt niet voor in de Regerings-Almanak vanNederlandsch-Indie en is niet in Nederland en niet in Ned. Indieaangenomen als soldaat bij het Kon. Ned. Indisch Leger (KNIL).Vermoedelijk is hij een zoon van Charles L'Etang, geboren te Amsterdamop 22 oktober 1809. Charles is in 1827 aangenomen als korporaal voor 8jaar bij het KNIL en op 25 maart 1828 vertrokken vanaf Texel met hetstoomschip Abel Tasman naar Ned. Indie. Overleden op 10 juli 1832 teMuntok (Banda). Omdat hij zonder testament te hebben gemaakt wasoverleden en er geen erfgenamen bekend waren, werd de nalatenschap ad166,47 in beheer gegeven aan de Weeskamer te Batavia. De nalatenschapwerd alsnog in oktober 1844 uitbetaald, echter onbekend aan wie.Wellicht aan/voor zijn vermoedelijke zoon Andreas Mattheij de Letang(Nationaal Archief Den Haag. Stamboeken Onderofficieren en Minderen na1813, toegangsnummer 2.13.09, inventarisnummer 639, volgnummer 15386; enMinsterie van Kolonien. Stamboeken en pensioenregisters MilitairenKNIL., Oost-Indie en West-Indie, toegangsnummer 2.10.50,inventarisnummer 101, pagina 3046).

Do you have supplementary information, corrections or questions with regards to Andreas_Mattheij de Letang?
The author of this publication would love to hear from you!


About the surname De Letang


With Quick Search you can search by name, first name followed by a last name. You type in a few letters (at least 3) and a list of personal names within this publication will immediately appear. The more characters you enter the more specific the results. Click on a person's name to go to that person's page.

  • You can enter text in lowercase or uppercase.
  • If you are not sure about the first name or exact spelling, you can use an asterisk (*). Example: "*ornelis de b*r" finds both "cornelis de boer" and "kornelis de buur".
  • It is not possible to enter charachters outside the standard alphabet (so no diacritic characters like ö and é).


The publication Genealogie de L'Etang has been compiled by (contact the author).
When copying data from this family tree, please include a reference to the origin:
Peter van Markus, "Genealogie de L'Etang", database, Genealogy Online (https://www.genealogieonline.nl/genealogie-de-l-etang/I91.php : accessed February 6, 2023), "Andreas_Mattheij de Letang".