genealogyonline

Diverse Groninger boerenfamilies

Picture of Dirk van Ham

The publication Diverse Groninger boerenfamilies has been compiled by (contact the author). The data collection consists of 52,715 persons, data about 1,929 individuals have not been published to protect their privacy. More statistical information about the publication (like numbers and dispersion of genealogical events) can be found on the statistics page. A list with used sources can be found on the sources page.


De genealogie van Groninger boerenfamilies is alleen te begrijpen als bij de research naar meerdere dorpen wordt gekeken. Met name Doopsgezinden en Rooms Katholieken moesten door hun relatief kleine aantal een huwelijkspartner nogal eens elders zoeken. Door de gelijkwaardige werkverdeling van echtelieden op de Groningse boerderij [altijd in gemeenschap van goederen bezeten] zijn naast de verwantschap in mannelijke lijn die in vrouwelijke lijn en latere huwelijken voor de opvolging van gelijk belang. Sinds 2005 heb ik daarom een database opgebouwd van relevant lijkende personen, voornamelijk in Hunsingo en Westerkwartier, die intussen bijna 50.000 personen omvat. De flexibele opzet van Genealogie Online leent zich beter voor geleidelijke publicatie ervan dan kwartierstaten en afstammingsreeksen. Er moet wel nog veel worden uitgezocht, dat dan langzamerhand online zal worden toegevoegd. DTB en [na 1811] BS gegevens zijn met deze bronnen geverifieerd als dd-maand-yyyy is opgenomen. De nog frequent uitbreidende informatie over huwelijkscontract [Hc.] en bewoonde boerderij [plaats] is steeds wel online gedocumenteerd. Maar gebruikers worden wel aangemoedigd, alles zelf te checken, en gegevens alleen over te nemen met vermelding van hun zelf gevonden oorspronkelijke bron. Ik kan me natuurlijk toch vergist hebben.

Dedigslieden van een Hc. worden alleen bij het huwelijk vermeld. Dus raad ik de gebruiker van deze publicatie aan, om bij twijfel over de aangedragen familieverbanden een beetje rond te kijken bij aangrenzende familie.

Door de herkomst van mijn eigen familie is de beschrijving in Winsum [met name Schilligeham en Maarhuizen] het meest uitputtend, met name door toevoeging van gegevens omtrent de bewoonde boerenplaatsen. Daarbuiten kan verdere completering het beste door ter plekke bekenden worden gedaan. Zie daar deze publicatie dus maar als een handreiking aan deze collega's voor verder onderzoek naar hun eigen families.

Zelf heb ik recent gepubliceerd over evidente lacunes in de genealogie van Groningse boerenfamilies:

Huwelijk Ubel Lammerts en Heijktien Heynes, GroninGEN 2012 p. 40

Jan Aijlkes niet uit Leens maar uit Middelstum , GroninGEN 2013 p. 10.


Index of surnames
Today in the past

Try the service without any obligation

more than 7,500 genealogists preceded you!