genealogyonline

De geslachten Van den Born » Peter Ariensz van den Born (< 1651-1705)

Personal data Peter Ariensz van den Born 


Relationship Peter Ariensz van den Born


Ancestors (and descendant) of Peter Ariensz van den Born


Household of Peter Ariensz van den Born

He is married to Barbera Janse Schaets.

They got married.

Dit huwelijk bleef kinderloos

Notes about Peter Ariensz van den Born

Was berucht in en rons Wageningen als drinkebroer en onruststoker. Tenslotte zuipt hij zich een delirium en wordt door zijn broer Hendrik in 1695 onder curatele gesteld.
[RAW Requesten 261]

Peter van den Born heeft (volgens de tegenpartij) met geweld in een schuur een vrouw "aengerand, schofferen, van haer eer setten, sijn rock in stucken geschuert, de maegt met een voet voor het lijff gestoten", volgens een getuige "hangende met permissie de panden en bellen aen sijn rock".
[RAW 60]

Legt op 23-6-1674 een verklaring af en zegt 23 jaar oud te zijn.

66g. 1693 - Richter c. Hendrick van den Born en Peter Arntsen van den Born
Peter heeft bij weigering om te tappen "halff beschonckt" al vloekend en tierend met zijn vuisten acht of tien ruiten gebroken bij de weduwe van Jacob Moll.
[ORA Wageningen]

Do you have supplementary information, corrections or questions with regards to Peter Ariensz van den Born?
The author of this publication would love to hear from you!


Timeline Peter Ariensz van den Born

  This functionality is only available in Javascript supporting browsers.
Click on the names for more info. Symbols used: grootouders grandparents   ouders parents   broers-zussen brothers/sisters   kinderen children

About the surname Van den Born


Historical context
Source: Wikipedia
    

When copying data from this family tree, please include a reference to the origin:
Peter J.R. Vermaat, "De geslachten Van den Born", database, Genealogy Online (https://www.genealogieonline.nl/de-geslachten-van-den-born/I6231.php : accessed September 25, 2021), "Peter Ariensz van den Born (< 1651-1705)".