genealogyonline

De geslachten Van den Born » Jan Stevensz (1530-????)

Personal data Jan Stevensz 


Relationship Jan Stevensz


Ancestors (and descendant) of Jan Stevensz


Household of Jan Stevensz

(1) He is married to Jenneken Aernts opten Born.

They got married before December 25, 1559.

"in aligno gradu consanguintatis pro hibito", maar getrouwd zonder pauselijke dispensatie.

Child(ren):

  1. Aernt Jansz  1560-1575


(2) He is married to ? [Hendricks?].

They got married after 1575.


Child(ren):

  1. Hendrik Jan Stevensz van den Born  1580-???? 
  2. Steven Jan Stevensz van den Born  1580-???? 


Notes about Jan Stevensz

1566: Johan Stevens heeft ponden "opgeboert" van Cornelis Everts op ten Born
[[RAW 18 f. 234]

3957 Missive van richter en Magistraat van Wageningen aan het Hof in antwoord op No. 3945. Zij geven te kennen, dat de vóór hen tusschen Cornelis van den Born en Johan Stevenss hangende zaak lang voor de causa spolii is aangevangen en daarmede niets te maken heeft
Datering:1576, juli 1
Toegangsnummer:0124 Hof van Gelre en Zutphen
Inventarisnummer:993
Vindplaats:Gelders Archief

1575: Jan Stevensz klaagt zijn zwagers Derk en Cornelis op ten Born aan.
Klager is Jan Stephens die getrouwd is geweest met jenneken Arntsdochter. Ende hoewel dat zij "in aligno gradu consanguintatis pro hibito" zijn bevonden, malcanderen bekant geweest te zijn. De pauselijke dispensatie is waarschinlijk verloren gegaan in de "troebelen bij de Spanjaards" en hij heeft ook geen afschrift bij de notaris kunnen verkrijgen, daar de notaris dood is en het register op diens protocollen in de troebelen verloren is gegaan.
Klager zegt dat hij en zijn vrouw trouw en kerks geleefd hebben gedurende 14 jaren en dat zij een "echten zoon geprocureert hebben".
Zijn vrouw is rond Kerstmis 1573 gestorven met haar zoon als enige erfgenaam. Klager heeft haar zaken beheerd ten behoeve van zijn zoon, zonder dat iemand hiertegen bezwaar gemaakt heeft en dat hij ook "minnelijck en vriendelijck gepaert en gedeelt" heeft namens zijn zoon "alle die goederen bij Geurt ten Born", de boer van de gedaagden en zijn vestorven huisvrouw.
In de zomer van 1575 is nog gestorven Ghijsbertgen ten Born, een zuster van de gedaagden en zijn verstorven huisvrouw. Zijn zoon is zelf aanwezig geweest bij de deling van haar goederen, die "minnelijk gepaert enden gedeylt" zijn.
Terstond hierna is Margriete ten Born in hetzelfde jaar na Ghijsbertgen overleden. Klager heeft namens zijn zoon [de baar] "meede gedraeghen".
Daarna begonnen de aangeklaagden "te mompelen" dat de zoon van de klager een bastaard zou zijn en daarom geen erfgenaam mogen zijn van zijn moeder en evenmin zou klager diens goederen verder mogen beheren.
Klager heeft hiervan terstond in Wageningen het nodige laten beschrijven. Hij wil zijn huwelijk daarmee voor recht houden, totdat anders kan worden aangetoond. Hij zegt ook in de zomer van 1575 de helft van de huur van het boekweit op het land genaamd "die Hoeve", dat van de drie gezusters is geweest, op te eisen. Ook eist hij nog zijn deel van het sterfhuis van Ghijsbertgen op, dat de gedaagden hem nog niet hebben uitgekeerd.
Ook zijn zoon is in 1575 na Margriete gestorven, met klager als enige erfgenaam. Hij heeft het beheer steeds uitgeoefend, ook na de dood van zijn zoon. De gedaagden hebben geen officiele actie van turbatie & spolie gevoerd, maar blijven zijn dode zoon wel een bastaard noemen.Zij pikken bovendien het hooi uit een kaap lands in de Betuwe (thoe Heuysden) dat van Margriete was.
De gedaagden hadden klager bovendien willen "slaen" bij de begrafenis van zijn verstorven knecht, als de mensen het hen niet belet hadden!
Op 24 oktober en 13 november laatstleden zijn de goederen van Ghijsbertgen verdeeld, maar klager heeft hier part noch deel aan gehad. Zijn "perceel" namens zijn zoon is uit het erfhuis verdwenen. Hij eist alsnog zijn deel op van de gedaagden.
[RAW 119]

Do you have supplementary information, corrections or questions with regards to Jan Stevensz?
The author of this publication would love to hear from you!


Timeline Jan Stevensz

  This functionality is only available in Javascript supporting browsers.
Click on the names for more info. Symbols used: grootouders grandparents   ouders parents   broers-zussen brothers/sisters   kinderen children

About the surname Stevensz

  • View the information that Genealogie Online has about the surname Stevensz.
  • Check the information Open Archives has about Stevensz.
  • Check the Wie (onder)zoekt wie? register to see who is (re)searching Stevensz.

    

When copying data from this family tree, please include a reference to the origin:
Peter J.R. Vermaat, "De geslachten Van den Born", database, Genealogy Online (https://www.genealogieonline.nl/de-geslachten-van-den-born/I6159.php : accessed September 23, 2021), "Jan Stevensz (1530-????)".