genealogyonline

De geslachten Van den Born » Arnoldus Anthonisz van den Born (1694-????)

Personal data Arnoldus Anthonisz van den Born 


Image(s) Arnoldus Anthonisz van den Born


Relationship Arnoldus Anthonisz van den Born


Ancestors (and descendant) of Arnoldus Anthonisz van den Born


Household of Arnoldus Anthonisz van den Born

He is married to Aletta Gerrits Deurgoet.

Permission for the marriage has been obtained in Utrecht on April 5, 1720.Source 2

"Arnoldus van den Born J:M: op de Oudegragt en Aletta Deurgoed J:D: in de Lijnmerkt
Consent van bruijgoms vader voor t iie gebod
heeft attestatie getoond"

Huwelijkse voorwaarden
Datering:04-04-1720
Aktenummer:391
Datum:04-04-1720
Soort akte:Huwelijkse voorwaarden
Notaris:T. VOSCH VAN AVEZAAT
Rol:Genoemd
Personen:

Bruidegom: Arnoldus van den Born
Voornaam: Arnoldus
Achternaam:van den Born
Rol in akte: Bruidegom
Woonplaats: Utrecht

Bruid: Aletta Deurgoet, onmondig
Achternaam: Aletta Deurgoet, onmondig
Rol in akte: Bruid

Assistent: Gerrit Deurgoet, vader
Achternaam: Gerrit Deurgoet, vader
Rol in akte: Assistent
Aktedatum:04-04-1720
Toegangsnummer:34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer:U118a004
Vindplaats:Het Utrechts Archief

Child(ren):

 1. Cornelia Arnts (Cornelia Johanna) van den Born  1721-1798
 2. Gerritje Arnts (Gerarda) van den Born  1723-1800
 3. Antonius (Antonius Raijmundus) van den Born  1724-1724
 4. Jannetje (Johanna Maria) van den Born  1725-1729
 5. Maria Arnts van den Born  1728-1804


Notes about Arnoldus Anthonisz van den Born

Testament - lyftocht langstlevende
Datering:25-10-1720
Aktenummer:447
Datum:25-10-1720
Soort akte:Testament
Rol:Genoemd
Samenvatting:lyftocht langstlevende
Notaris:T. VOSCH VAN AVEZAAT
Aktedatum:25-10-1720
Personen:

Testateur: Arnoldus van den Born
Voornaam: Arnoldus
Achternaam:van den Born
Rol in akte: Testateur
Echtgenoot: x Aletta Deurgoet
Woonplaats: Utrecht
Toegangsnummer:34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer:U118a004
Vindplaats:Het Utrechts Archief

Scheiding - de boedel van Gerard Deurgoet en Neeltjen Uythoff
Aktenummer:171
Datum:09-01-1723
Soort akte:Scheiding
Notaris:T. VOSCH VAN AVEZAAT
Samenvatting:de boedel van Gerard Deurgoet en Neeltjen Uythoff
Personen:

Eerste Partij: Neeltjen Uythoff
Voornaam: Neeltjen
Achternaam: Uythoff
Rol in akte: Eerste Partij
Echtgenoot: wed. Gerard Deurgoet, eerder wed. Aletta Leeghburgh

Erven Gerard Deurgoet:
Rol in akte: Erven Gerard Deurgoet

Eerste Partij: Adriaen Deurgoet zoon by Aletta Leeghburgh
Voornaam: Adriaen Deurgoet zoon by Aletta
Achternaam: Leeghburgh
Rol in akte: Eerste Partij

Eerste Partij: Jan Deurgoet zoon by Aletta Leeghburgh
Voornaam: Jan Deurgoet zoon by Aletta
Achternaam: Leeghburgh
Rol in akte: Eerste Partij

Eerste Partij: Arnoldus van den Born
Voornaam: Arnoldus
Achternaam:van den Born
Rol in akte: Eerste Partij
Echtgenoot: x Aletta Deurgoet dochter by Neeltjen Uythoff

Eerste Partij: Johanna Deurgoet, onmondige dochter by Neeltjen Uythoff
Achternaam: Johanna Deurgoet, onmondige dochter by Neeltjen Uythoff
Rol in akte: Eerste Partij
Aktedatum:09-01-1723
onroerend goed:

huysinge met twee camertjes annex - naar Neeltjen Uythoff -; wz Lynmerckt
Soort object: huysinge met twee camertjes annex - naar Neeltjen Uythoff -
Locatie: wz Lynmerckt
Gerecht: Utrecht
Naam object: Napels

huysinge en boomgaertje - naar Neeltjen Uythoff -; Tregtweg
Soort object: huysinge en boomgaertje - naar Neeltjen Uythoff -
Locatie: Tregtweg
Belendingen: achter: Sanddyck off Rywegh
Gerecht: Indyck Harmelen

twee campjens weyland, 30 a 40 roeden bouwland en acht hond boomgaerd - naar Neeltjen Uythoff -;
Soort object: twee campjens weyland, 30 a 40 roeden bouwland en acht hond boomgaerd - naar Neeltjen Uythoff -
Gerecht: Harmelen Indyck

huysinge en hofstede c.a. met 12 mergen boomgaerd bouw- en weyland - naar Neeltjen Uythoff -;
Soort object: huysinge en hofstede c.a. met 12 mergen boomgaerd bouw- en weyland - naar Neeltjen Uythoff -
Gerecht: Vleuten

drie mergen bouwland - naar Neeltjen Uythoff -;
Soort object: drie mergen bouwland - naar Neeltjen Uythoff -
Gerecht: Vleuten

tien mergen wey- en hoyland - naar Neeltjen Uythoff -;
Soort object: tien mergen wey- en hoyland - naar Neeltjen Uythoff -
Gerecht: Velthuysen

ackerland, groot 7 1/2 hond - naar Neeltjen Uythoff -;
Soort object: ackerland, groot 7 1/2 hond - naar Neeltjen Uythoff -
Gerecht: Harmelerweerd

acht mergen 355 roeden lants - naar Neeltjen Uythoff -;
Soort object: acht mergen 355 roeden lants - naar Neeltjen Uythoff -
Gerecht: Bunnick

helfte van 2 1/2 mergen uytgegraven land - naar Neeltjen Uythoff -;
Soort object: helfte van 2 1/2 mergen uytgegraven land - naar Neeltjen Uythoff -
Gerecht: Indyk, Oude Land

helfte van een mergen bouwland - naar Neeltje Uythoff -;
Soort object: helfte van een mergen bouwland - naar Neeltje Uythoff -
Gerecht: Indyk, Oude Land
Naam object: Grootenhuysensacker

vier en een halff mergen wey, hoy, en hennipland - naar Adriaen Deurgoet -;
Soort object: vier en een halff mergen wey, hoy, en hennipland - naar Adriaen Deurgoet -
Gerecht: Indyck, Gerverscop

acht mergen weyland; Middelweteringh
Soort object: acht mergen weyland
Locatie: Middelweteringh
Belendingen: achter: Meerendycker acker
Gerecht: Velthuysen

helft van tien mergen wey- en hoepland - naar Adriaen Deurgoet -;
Soort object: helft van tien mergen wey- en hoepland - naar Adriaen Deurgoet -
Belendingen: naast: costerye van Harmelen
Gerecht: Reyerscop Holland en Reyerscop Sticht

huysinge c.a. en acker - naar Jan Deurgoet -;
Soort object: huysinge c.a. en acker - naar Jan Deurgoet -
Gerecht: Harmelen Indyck

huysinge ende hofstede c.a., groot 4 1/2 half mergen - naar Jan Deurgoet -;
Soort object: huysinge ende hofstede c.a., groot 4 1/2 half mergen - naar Jan Deurgoet -
Gerecht: Breudyck Raveswaysgerecht

vier mergen - naar Jan Deurgoet -;
Soort object: vier mergen - naar Jan Deurgoet -
Gerecht: Gerverscop van der Muelensgerecht

boomgaert groot acht hond, met huys - naar Jan Deurgoet -;
Soort object: boomgaert groot acht hond, met huys - naar Jan Deurgoet -
Gerecht: Vleuten
Naam object: Dackvelt

helft van vier mergen soo uytgegraven als bouwland - naar Jan Deurgoet -;
Soort object: helft van vier mergen soo uytgegraven als bouwland - naar Jan Deurgoet -
Gerecht: Indyk op het Oudeland, op Holland

helfte van 2 1/2 mergen uytgegraven land - naar Jan Deurgoet -;
Soort object: helfte van 2 1/2 mergen uytgegraven land - naar Jan Deurgoet -
Gerecht: Indyck, Oudeland

helfte van eene mergen bouwland - naar Jan Deurgoet -;
Soort object: helfte van eene mergen bouwland - naar Jan Deurgoet -
Gerecht: Indyck, Oudeland
Naam object: Grotenhuysensacker

hoff off boomgaert groot 150 roeden met speelhuys en huysje - naar Arnoldus van den Born -;
Soort object: hoff off boomgaert groot 150 roeden met speelhuys en huysje - naar Arnoldus van den Born -
Belendingen: voor: het kerckhoff
Gerecht: Harmelen Stichtse syde

huysinge in vier wooningen met boomgaerd - naar Johanna Deurgoet -; straet
Soort object: huysinge in vier wooningen met boomgaerd - naar Johanna Deurgoet -
Locatie: straet
Belendingen: achter: NN Borre van Amerongen
Gerecht: Indyck Harmelen
Bijzonderheden:bevat staat van de boedel
in de marge: aantekening dat percelen 34.9, 34.10, 34.19, en 34.20 eigendom zyn van Neeltjen Uythoff en dat alleen het afgraven van de grond gemeen is tussen haar en Jan Deurgoet
met losse verklaring van Fredrick Olburgh, geh. met Corneli Uythoff, d.d. 27-1-1731
geen notariële acte
Toegangsnummer:34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer:U118a005
Vindplaats:Het Utrechts Archief

Akkoord - eerste party renuntiëert ten behoeve van tweede party, van lyftocht, gedurende het leven van Nicolaes van Velthuysen, aan 2/3 deel van huis en boomgaard in de Indyk; tweede party en Arnoldus van den Born renuntiëren, ten behoeve van Neeltje Uythoff, van aandeel in opstal in Gerverskop van der Muelensgerecht, staande op grond van de staken van Utrecht
Aktenummer:111
Datum:09-05-1722
Soort akte:Akkoord
Samenvatting:eerste party renuntiëert ten behoeve van tweede party, van lyftocht, gedurende het leven van Nicolaes van Velthuysen, aan 2/3 deel van huis en boomgaard in de Indyk; tweede party en Arnoldus van den Born renuntiëren, ten behoeve van Neeltje Uythoff, van aandeel in opstal in Gerverskop van der Muelensgerecht, staande op grond van de staken van Utrecht
Notaris:T. VOSCH VAN AVEZAAT
Aktedatum:09-05-1722
Personen:

Eerste Partij: Neeltje Uythoff
Voornaam: Neeltje
Achternaam: Uythoff
Rol in akte: Eerste Partij
Echtgenoot: wed. Gerrit Deurgoet

Eerste Partij: Johanna Deurgoet, onmondige dochter
Achternaam: Johanna Deurgoet, onmondige dochter
Rol in akte: Eerste Partij

Eerste Partij: Arnoldus van den Born
Voornaam: Arnoldus
Achternaam:van den Born
Rol in akte: Eerste Partij
Echtgenoot: x Aletta Deurgoet

Tweede Partij: Adriaen Deurgoet
Voornaam: Adriaen
Achternaam: Deurgoet
Rol in akte: Tweede Partij

Tweede Partij: Jan Deurgoet
Voornaam: Jan
Achternaam: Deurgoet
Rol in akte: Tweede Partij
Beroep: brouwer
Woonplaats: Cockengen
Toegangsnummer:
34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer:U118a005
Vindplaats:Het Utrechts Archief

Procuratie - tot doen van schuldbekentenis ten behoeve van Paulus van Aken voor gerecht van Indyk
Aktenummer:163
Datum:26-10-1728
Soort akte:Procuratie
Samenvatting:tot doen van schuldbekentenis ten behoeve van Paulus van Aken voor gerecht van Indyk
Notaris:C. F. PRONCKERT
Aktedatum:26-10-1728
Personen:

Constituant: Johanna Deurgoedt
Voornaam: Johanna
Achternaam: Deurgoedt
Rol in akte: Constituant

Voogd: Frederick van Olburgh
Voornaam: Frederick
Achternaam: van Olburgh
Rol in akte: Voogd
Echtgenoot: x Cornelia Uythoff, eerder wed. Gerrit Deurgoedt

Geconstitueerde: Arnoldus van den Born, medevoogd
Achternaam: Arnoldus van den Born, medevoogd
Rol in akte: Geconstitueerde
Bijzonderheden:met huis c.a. te Indyk als onderpand
Toegangsnummer:34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer:U162a009
Vindplaats:Het Utrechts Archief

ORA Wageningen 178 Transportakten
149
178
45v
3-8-1733
Hendrik Boekhorst mede namens zijn hv Sibilla van den Born, Derk van den Born mede amens zijn broer Arnoldus van den Born (volm te Antwerpen), Cornelia van den Born, gezamenlijk kk en erven v Antonij van den Born
70
Cornelia van den Born dr v Hendrik van den Born
0,5 schepel tabaksland, zijnde tiendvrij, 'den Boomgaert' in de Waegeningse Buert, O. Andreas van Mehen; W. gemene weg; Z. Hendrik van den Born; N. Henderik Evers

Testament
Aktenummer:38
Datum:03-03-1735
Soort akte:Testament
Notaris:C. F. PRONCKERT
Personen:

Testateur: Cornelia Uythoff, eerst wed. Gerrit Deurgoedt
Achternaam: Cornelia Uythoff, eerst wed. Gerrit Deurgoedt
Rol in akte: Testateur
Echtgenoot: laatst wed. Frederick Olburgh
Woonplaats: Utrecht

Erfgenaam: kinderen dochter Aletta Deurgoet x Arnoldus van den Born
Achternaam: kinderen dochter Aletta Deurgoet x Arnoldus van den Born
Rol in akte: Erfgenaam

Erfgenaam: Johanna Deurgoet, dochter
Achternaam: Johanna Deurgoet, dochter
Rol in akte: Erfgenaam
Bijzonderheden:dochter Aletta Deurgoet in de legitieme portie of naar keuze vruchtgebruik
met benoeming van advocaat Willem Goes tot executeur met benoeming van Dirck van den Born tot voogd
Toegangsnummer:34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer:U162a016
Vindplaats:Het Utrechts Archief

Do you have supplementary information, corrections or questions with regards to Arnoldus Anthonisz van den Born?
The author of this publication would love to hear from you!


Sources

 1. DTB Wageningen dopen RK 1680-1811 [Family Search, p. 12/239]
 2. DTB Utrecht ondertrouw 1675-11735 [Family Search, p. 344/461]

Timeline Arnoldus Anthonisz van den Born

  This functionality is only available in Javascript supporting browsers.
Click on the names for more info. Symbols used: grootouders grandparents   ouders parents   broers-zussen brothers/sisters   kinderen children

About the surname Van den Born


Historical context


 • Stadhouder Prins Willem III (Huis van Oranje) was from 1672 till 1702 sovereign of the Netherlands (also known as Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden)
 • In the year 1694: Source: Wikipedia
  • February 6 » The warrior queen Dandara, leader of the runaway slaves in Quilombo dos Palmares, Brazil, is captured and commits suicide rather than be returned to a life of slavery.
  • July 27 » A Royal charter is granted to the Bank of England.

    

The publication De geslachten Van den Born has been compiled by Peter J.R. Vermaat (contact the author).
When copying data from this family tree, please include a reference to the origin:
Peter J.R. Vermaat, "De geslachten Van den Born", database, Genealogy Online (https://www.genealogieonline.nl/de-geslachten-van-den-born/I5326.php : accessed August 1, 2021), "Arnoldus Anthonisz van den Born (1694-????)".