genealogieonline

Dunn/Nichols/Launiere/Kidd Family Tree » Bronnen

Een belangrijke indicator voor de kwaliteit van een genealogische publicatie is het aantal bronvermeldingen. In deze publicatie zijn 100 (van de 988) persoonspagina's voorzien van 1 of meer bronvermeldingen.
Eventuele bronvermeldingen in notities worden niet meegeteld.

Bronvermeldingen: teken van kwaliteit

onbevredigend - onvoldoende - voldoende - goed

Onderstaand overzicht toont de bronnen, gegroepeerd per vindplaats, waarop de publicatie (mede) is gebaseerd.

Ancestry.com

www.findagrave.com

www.newspapers.com