genealogieonline

Stamboom Dijkstra » Stamboom van Pyter Symons

Generatie 1

1.

Pyter Symons, zoon van Symon Pyters en Attie Tieddes, is geboren juni 1658 in Marssum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland en is gedoopt op 20 juni 1658 in Marssum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland. Hij is getrouwd mei 1686 in Marssum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland met Yes Hendriks.

Zij kregen 4 kinderen:

Pyter Symons is overleden.

Generatie 2

2.

Hendrik Pyters, zoon van Pyter Symons en Yes Hendriks, is geboren op 12 augustus 1688 in Marssum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland. Hendrik Pyters is overleden 1689.

3.

Hendrik Pijters, zoon van Pyter Symons en Yes Hendriks, is geboren juli 1690 in Marssum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland en is gedoopt op 13 juli 1690 in Marssum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland. Hij is getrouwd (1) op 1 augustus 1723 in Marssum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland met Maike Maaijke Jans, dochter van Johannes Jan Pieters en Sjoukjen Rommerts. Zij is geboren op 22 december 1695 en, is gedoopt op 21 februari 1730 in Marssum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland. Maike Maaijke Jans is overleden rond 1740.

Zij kregen 6 kinderen:

Hij is getrouwd (2) op 26 november 1741 in Marssum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland met Fokjen Wiebes, dochter van Wybe Douwes en Jeltje Dirks. Zij is geboren en, is gedoopt op 11 december 1698 in Marssum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland. Fokjen Wiebes is overleden. Hendrik Pijters is overleden 1745.

4.

Simon Pyters, zoon van Pyter Symons en Yes Hendriks, is geboren december 1693 in Marssum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland en is gedoopt op 17 december 1693 in Marssum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland. Simon Pyters is overleden.

5.

Jeltie Pyters, zoon van Pyter Symons en Yes Hendriks, is geboren mei 1696 in Marssum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland en is gedoopt op 3 mei 1696 in Marssum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland. Hij is getrouwd op 14 januari 1734 in Franekeradeel met Jelte Hanses.

Zij kregen 2 kinderen:

Jeltie Pyters is overleden.

Generatie 3

6.

Pieter Hendriks Dijkstra, zoon van Hendrik Pijters en Maike Maaijke Jans, is geboren 1725 in Marssum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland en is gedoopt op 22 april 1725 in Marssum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland. Hij is getrouwd op 25 november 1753 in Marssum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland met Hiltje Dirks.

Zij kregen 5 kinderen:

Pieter Hendriks is overleden op 25 juli 1799 in Leeuwarden, Friesland, Nederland.

7.

Ys Hendriks, dochter van Hendrik Pijters en Maike Maaijke Jans, is geboren op 13 juli 1726 in Marssum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland. Zij is getrouwd met Ruurd Jochems. Ys Hendriks is overleden 1726.

8.

Ysch Hendriks, dochter van Hendrik Pijters en Maike Maaijke Jans, is geboren op 14 juli 1726 in Marssum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland. Ysch Hendriks is overleden.

9.

Jan Hendriks, zoon van Hendrik Pijters en Maike Maaijke Jans, is geboren op 11 december 1729 in Marssum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland. Jan Hendriks is overleden.

10.

Wytske Hendriks, dochter van Hendrik Pijters en Maike Maaijke Jans, is geboren op 15 april 1731 in Marssum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland. Wytske Hendriks is overleden.

11.

Wytse Hendriks, dochter van Hendrik Pijters en Maike Maaijke Jans, is geboren op 23 november 1732 in Marssum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland. Wytse Hendriks is overleden.

12.

Tryntie Jeltes, dochter van Jeltie Pyters en Jelte Hanses, is geboren op 14 november 1734 in Ried, Franekeradeel, Friesland, Nederland. Zij is getrouwd op 7 december 1755 in Midlum, Friesland, Nederland met Douwe Klases.

Zij kregen 1 kind:

Tryntie Jeltes is overleden.

13.

Pytie Jeltes, dochter van Jeltie Pyters en Jelte Hanses, is geboren op 15 januari 1736 in Ried, Franekeradeel, Friesland, Nederland. Pytie Jeltes is overleden.

Generatie 4

14.

Mayke Pieters Dijkstra, dochter van Pieter Hendriks Dijkstra en Hiltje Dirks, is geboren november 1754 in Marssum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland en is gedoopt op 8 november 1754 in Marssum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland. Zij is getrouwd op 2 augustus 1778 in Leeuwarden, Friesland, Nederland met Nicolaas Verkerk.

Zij kregen 4 kinderen:

Mayke Pieters is overleden.

15.

Aukje Pieters Dijkstra, dochter van Pieter Hendriks Dijkstra en Hiltje Dirks, is geboren op 8 augustus 1756 in Marssum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland en is gedoopt op 29 augustus 1756 in Marssum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland. Zij is getrouwd op 14 mei 1780 in Marssum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland met Haije Piers Dijkstra, zoon van Pier Hayes Dijkstra. Hij is geboren 1754 in Menaldum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland en, is gedoopt op 15 september 1754 in Menaldum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland. Haije Piers is overleden op 25 februari 1827 in Menaldum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland.

Zij kregen 6 kinderen:

Aukje Pieters is overleden op 19 februari 1830 in Menaldumadeel, Friesland, Nederland.

16.

Aaltje Pieters Dijkstra, dochter van Pieter Hendriks Dijkstra en Hiltje Dirks, is geboren op 26 juli 1758 in Marssum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland en is gedoopt op 26 juli 1758 in Marssum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland. Zij is getrouwd op 14 mei 1780 in Marssum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland met Jan Johannes de Lang.

Zij kregen 5 kinderen:

Aaltje Pieters is overleden op 19 februari 1830 in Menaldumadeel, Friesland, Nederland.

17.

Hendrik Pieters Dijkstra, zoon van Pieter Hendriks Dijkstra en Hiltje Dirks, is geboren op 12 maart 1760 in Marssum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland en is gedoopt op 13 april 1760 in Marssum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland. Hij is mr kuiper van beroep. Hij is getrouwd op 30 mei 1784 in Marssum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland met Antje Berends Hoekstra, dochter van Berend Aanes en Grietje Hendriks. Zij is geboren op 17 april 1760 in Marssum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland en, is gedoopt op 27 oktober 1793 in Marssum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland. Antje Berends is overleden op 27 september 1841 in Marssum, Menalduadeel, Friesland, Nederland.

Zij kregen 6 kinderen:

Hendrik Pieters is overleden op 24 augustus 1842 in Marssum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland.

18.

Dirck Pieters Dijkstra, zoon van Pieter Hendriks Dijkstra en Hiltje Dirks, is geboren op 6 mei 1762 in Marssum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland en is gedoopt op 23 mei 1762 in Marssum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland. Hij is getrouwd op 21 november 1784 in Marssum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland met Hiltjen Pieters van Eyck, dochter van Pyter Pyters van Eyck en Trijntje Jelkes van Eijck. Zij is geboren op 12 augustus 1759 in Oosterwolde, Oostellingerwerf, Friesland, Nederland en, is gedoopt op 12 augustus 1759 in Oosterwolde, Friesland, Nederland. Hiltjen Pieters is overleden op 10 maart 1829 in Marssum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland.

Zij kregen 6 kinderen:

Dirck Pieters is overleden op 17 oktober 1826 in Marssum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland.

19.

Romkien, zoon van Douwe Klases en Tryntie Jeltes, is gedoopt op 13 oktober 1771 in Sneek, Friesland, Nederland. Romkien is overleden.

Generatie 5

20.

Hiltie Verkerk, dochter van Nicolaas Verkerk en Mayke Pieters Dijkstra, is geboren op 27 mei 1779 in Leeuwarden, Friesland, Nederland. Zij is getrouwd met Anne Nauta. Hiltie is overleden op 21 februari 1822 in Leeuwarden, Friesland, Nederland.

21.

Arjen Johannes Verkerk, zoon van Nicolaas Verkerk en Mayke Pieters Dijkstra, is geboren op 3 april 1785 in Leeuwarden, Friesland, Nederland en is gedoopt 1785. Arjen Johannes is overleden op 5 november 1831 in Den Helder, Noord Holland.


Deze stamboom is beschikbaar in tekst, PDF, DOC en EPUB formaat en als stamboom in grafische vorm.

stamboom in grafische vormDOC

De publicatie Stamboom Dijkstra is samengesteld door (neem contact op).