genealogieonline

Strijense familie Van Ha(a)ren » Jacob Willems van Boven (????-1758)

Persönliche Daten Jacob Willems van Boven 

Quellen 1, 2

Vorfahren (und Nachkommen) von Jacob Willems van Boven


Familie von Jacob Willems van Boven

Er ist verheiratet mit Geertruid Cornelisdr Vissers im Jahr 1708.

Kind(er):

 1. Antonijntje Jacobsdr. van Boven  1708-????
 2. Cornelis Jacobs van Boven  1710-???? 
 3. Willemijna Jacobsdr. van Boven  1712-????
 4. Anthonia Jacobsdr. van Boven  1723-????
 5. Willem Jacobs van Boven  1714-1726
 6. Willem Jacobs van Boven  1726-1796
 7. Cornelia Jacobsdr. van Boven  1728-????
 8. Pieternella Jacobsdr. van Boven  1732-????


Notizen bei Jacob Willems van Boven

Op 3 augustus 1721 is Jacob Willemsz van Boven te Krabbendijke getuige bij de doop van Neeltje Jorisse van Boven, dochter van Joris Cornelisse van Boven en Leuntje Adriaanse Gijs. Op 15 december

1736 koopt Jacob Willemse van Boven een huis met schuur, gelegen in Krabbendijke, van Marinus Janse Schipper voor een bedrag van 106 L.Vls. Op 5 maart 1740 neemt o.a. Jacob Willemse van Boven


het voogdijschap op zich over Francijntje de Ruwert, het kind van zijn schoonzuster Pieternella Cornelisse Visscher en van de op 15 januari 1740 overleden Francois de Ruwert; hij legt terzak


ede eed af. Op7 maart 1740 overhandigt Jacob Willemse van Bovenaan de weeskamer van Krabbendijke de door hem opgestelde inventarislijst van de boedel van zijn overleden zwager Francois de R


uwert; hiervanis een uitgebreide lijst aanwezig. Op 31 december 1740 eindigt het voogdijschap van Jacob Willemse van Boven over het kind van Francoisde Ruwert met dank. Als voogd van Franci


jntje de Ruwert verschijnt Jacob Willemse van Boven, samen met Cornelis Brigs voor transporten voor schout en schepenen, in de functie van weesmeesters, op de volgendedata: 31 december 1740,


2 december 1741, 13 februari 1742, 13februari 1742 en op 17 maart 1742. Opgemerkt wordt, dat de data later vallen, dan de datum van het einde van de voogdijschap van Jacob Willemse van Boven.

Op 3 augustus 1721 is Jacob Willemse van Boven te Krabbendijke getuige bij de doop van Neeltje


Jorisse van Boven, dochter van Joris Cornelisse van Boven en Leuntje Adriaanse Gijs [168]. Op


15december 1736 koopt Jacob Willemse van Boven een huis met schuur, gelegen in Krabbendijke, vanMarinus Janse Schipper voor een bedrag van 106 L.Vls. [652]. Op 5 maart 1740 neemt o.a.


JacobWillemse van Boven het voogdijschap op zich over Francijntje de Ruwert, het kind van zijnschoonzuster Pieternella Cornelisse Visscher en van de op 15 januari 1740 overleden Franco


is deRuwert; hij legt terzakede eed af [563]. Op 7 maart 1740 overhandigt Jacob Willemse vanBovenaan de weeskamer van Krabbendijke de door hem opgestelde inventarislijst van de boedel


vanzijn overleden zwager Francois de Ruwert; hiervanis een uitgebreide lijst aanwezig [563]. Op31 december 1740 eindigt het voogdijschap van Jacob Willemse van Boven over het kind v


anFrancoisde Ruwert met dank [886]. Als voogd van Francijntje de Ruwert verschijnt Jacob Willemsevan Boven, samen met Cornelis Brigs voor transporten voor schout en schepenen, in de fu


nctie vanweesmeesters, op de volgendedata: 31 december 1740, 2 december 1741, 13 februari 1742, 13februari 1742 en op 17 maart 1742 [656, 658, 659, 660 en 662]. Opgemerkt wordt, dat de


datalater vallen, dan de datum van het einde van de voogdijschap van Jacob Willemse van Boven.

Haben Sie Ergänzungen, Korrekturen oder Fragen im Zusammenhang mit Jacob Willems van Boven?
Der Autor dieser Publikation würde gerne von Ihnen hören!


Quellen

 1. Vandyk Web Site, Carolyn Vandyk, Jacob Willemsz van Boven, 16. Juli 2011
  Toegevoegd door een Smart Match te bevestigen
  Stamboom op MyHeritage.com

  Familiesite: Vandyk Web Site

  Stamboom: drummondfamilytree - 11024019 - 12062011
 2. Boven Stafleu Web Site, Johan van Boven, Jacob Willemsz. van Boven, 16. Juli 2011
  Toegevoegd door een Smart Match te bevestigen
  Stamboom op MyHeritage.com

  Familiesite: Boven Stafleu Web Site

  Stamboom: Boven Stafleu

Über den Familiennamen Van Boven

 • Zeigen Sie die Informationen an, über die Genealogie Online verfügt über den Nachnamen Van Boven.
 • Überprüfen Sie die Informationen, die Open Archives hat über Van Boven.
 • Überprüfen Sie im Register Wie (onder)zoekt wie?, wer den Familiennamen Van Boven (unter)sucht.

    

Die Veröffentlichung Strijense familie Van Ha(a)ren wurde zusammengestellt von (nimm Kontakt auf).