genealogieonline

Stamboom familie Wellens - Huysmans » Jacobus VROENINX

Persönliche Daten Jacobus VROENINX 


Familie von Jacobus VROENINX

Er hat eine Beziehung mit Maijken ADAENS.


Kind(er):

  1. Jacobus FRONINCX  1591-???? 
  2. Cornelis VROENINX  
  3. Jan VROENINX  
  4. Henric VROENINX  
  5. Sijmon VROENINX  


Notizen bei Jacobus VROENINX

... voerss heeren stadhoudere en de vonnisse der mannen van leene voergenoemde hiervuyt ontgoed ende onterft zijnde soe es hier inne gegoijt ende geerft naeden leenschen rechte Peeter Heijms als momboir der ombejaerde kinderen Jacops Frenincx ende IJda Adamps, namptelijck Henrick, Sijmon, Jacop, Cornelis ende Jan Frenincx om onder ende tusschen hen lieden in tyde ende wijlen gelyckelijck gedeylt te woorddene welcken prijs van dit ende twee andere naervolgende is betaelt in handen des voerss Jan meeus bij wouter van zurpele waervoer twee hondert ende xxv Karolus gulden brabants eens op goeden rekenen van alsulcke penninck als hij van wegen der voerss kinderen is onderhebbende ende den voerss Jan Meeus heeft tvoerscreven gewarandeert voer vry onbelast leengoet hebben hierop waerschap geloeft indyen hij in dese ijet te luttel oft te nauwe gedaen hadde stellende hier op als sterfman den voerss Jacop Frenincx aut omtrent xij jaeren (in 1603) doende den voerss Peeter Heyms als voerganger hier aff hulde ende eedt van trouwen.

----

Opden xxen novembris xvjC ix voer Joncker Jan de Angelis Stadthoudere Joncker Guilliame de Angelis ende meester Jan Steevens mannen van leene hebben Henrick Raemps ende Wouter van Sulper als wettige momboirs vande ombejaerde kinderen Jacop Vroenincx ende Mayken Adaens te weten Jacop, Cornelis ende Jan Vroenincx ende dat tot behoeve vande gene die het naebeschreven leene noemals in deylinge sal vallen te leene ontfangen nae doode Mathijs de Muijser zijn oom drij dachmaelen bossch voer tyden dries gelegen te Bierbeke ter plaetssen geheeten Trot tusschen die voerss kinderen ter eenre, Tgoidshuis van Villeers

Bron : Leenboek van Bierbeek - bewerking door Amand Coekelberghs

Emancipatie-akte SAL 7876 f° 478v 23/6/1600 Stadsarchief te Leuven

Kinderen Jacobus Vroonincx en Ida Ardaens, dochter Germanus (wonen te Vertrijk) worden geëmancipeerd nl. Henricus, Simon, Jacobus, Cornelius en Joannes.

Ida Ardaens is hertrouwd met Waltherus van Zulper.

Bron : Uijt den Broode - emancipatie-akten in Vlaams- en Waals-Brabant 1581-1615 door Jan Caluwaerts
uitgave FamilyResearch Belgium, 2019

Haben Sie Ergänzungen, Korrekturen oder Fragen im Zusammenhang mit Jacobus VROENINX?
Der Autor dieser Publikation würde gerne von Ihnen hören!


    

Die Veröffentlichung Stamboom familie Wellens - Huysmans wurde zusammengestellt von (nimm Kontakt auf).
Geben Sie beim Kopieren von Daten aus diesem Stammbaum bitte die Herkunft an:
Hugo Wellens, "Stamboom familie Wellens - Huysmans", Datenbank, Genealogie Online (https://www.genealogieonline.nl/stamboom-wellens-huysmans/I7431.php : abgerufen 27. Januar 2022), "Jacobus VROENINX".