genealogieonline

Stamboom Jellema » Atze Claeses (Atzonius) Nicolai (1639-1701)

Persönliche Daten Atze Claeses (Atzonius) Nicolai 


Anknüpfungspunkte in anderen Publikationen

Diese Person kommt auch in der Publikation vor:

Vorfahren (und Nachkommen) von Atze Claeses (Atzonius) Nicolai


Familie von Atze Claeses (Atzonius) Nicolai

(1)

Er ist verheiratet mit Gerlske Thysses Holwerda.

am 4. Mai 1662 in Jellum, Littenseradiel, Friesland, Netherlands, er war 23 Jahre alt.


Kind(er):

 1. Maaicke Atzes Nicolai  1663-????
 2. Willem Atzes Nicolai  1664-1720 
 3. Claas Atzes Nicolai  1665-1666
 4. Claes Atzes Nicolai  1666-1722 
 5. Hendrickje Atzes (Hinke) Nicolai  1669-???? 
 6. Tiete Atzes Nicolai  1671-???? 
 7. Petrus Nicolai  1670-1720


(2)

Er ist verheiratet mit Tettje Goitzens.

im Jahr 1677 in Drogeham, Achtkarspelen, Friesland, Netherlands, er war 38 Jahre alt.


Kind(er):

 1. Gooitzen Atzonius Nicolai  1678-1717 
 2. Atzo Atzes Nicolai  1680-1688
 3. Maycke Atzes Nicolai  1684-????
 4. Pytter Atzes (Petrus) Nicolai  1686-1796 
 5. Roelof Atzes Nicolay  1691-1765 
 6. Antje Atzes Nicolai  1694-> 1758 


Notizen bei Atze Claeses (Atzonius) Nicolai

Atzo ligt begraven in het portaal naast de toren te Drogeham "Anno 1701 den 7den augusti sterf de eerzame Hooggeleerde Do. Atzo Nicolai, in leve getrouwe dienaar des evangelie J.C. over zijn gemeente in Drogeham en Harkema-Opeinde, oud in zijn 62ste jaar en leit alhier begraven". De zerken zijn nog aanwezig in het baarhuisje.
Tijs Jansen Holverda als bestevader over de vier kinderen van wijlen Gerlske Tyssen, met naeme Willem, Claes, Hendrickien en Tytes bij ds. Atzo Niclai, predikant in Drogeham in echte verwekt. Doctor Johannes Holverda, mede advokaat Hof van Friesland en Take Buitenpost, tesamen als omen en curatoren over Willem, Claes, Hendrickjen en Tijtie, kinderen van wijlen Gerrolske Thyssen bij ds. Atzo Nicolai, predikant in de Drogeham verwekt. Verkoop van een perceel land te Drogeham door Gerke Ulbles, assistent van Achtkarspelen, wonende te Augustinusga, Willem en Claes Atzes te Harkema Opeinde voor hen zelf en het recht bekomen hebbende van Tietie Atzes wonende tot Leeuwarden, Hendrikjen Atzes gesterkt met haar man Liebbe Siebes tot Suameer, samt Taede Cornelis en Claas Watzes als curatoren ad actum divisionen over Goeytien, Maycke, Pieter, Atze, Roel, Siouck en Antie Atzes, nagelaten kinderen van wijlen ds. Atzo Nicolai in leven predikant tot Drogeham. (bron: RAF, RA ACH 04 422 21-3-1673; RA ACH 04 889 18-4-1688; RA ACH R.., fol. 608, 13-2-1702). Atzo is gebruiker van stem 15 te Drogeham, eigenaar is de pastorie te Drogeham (Tresoar: Stemkohieren 1698).
Het nageslacht van Atzo Nicolai is in de vorm van een parenteel van vijf generaties beschreven door Reid van der Ley in het Genealogysk Jierboek 2000, blz. 49-80. De afkomst van Atzo Nicolai is, in de vorm van een kwartierstaat, hierin ook beschreven door Hein Walsweer, zie blz. 81-106.

Haben Sie Ergänzungen, Korrekturen oder Fragen im Zusammenhang mit Atze Claeses (Atzonius) Nicolai?
Der Autor dieser Publikation würde gerne von Ihnen hören!


Zeitbalken Atze Claeses (Atzonius) Nicolai

  Diese Funktionalität ist Browsern mit aktivierten Javascript vorbehalten.
Klicken Sie auf den Namen für weitere Informationen. Verwendete Symbole: grootouders Großeltern   ouders Eltern   broers-zussen Geschwister   kinderen Kinder

Über den Familiennamen Nicolai

 • Zeigen Sie die Informationen an, über die Genealogie Online verfügt über den Nachnamen Nicolai.
 • Überprüfen Sie die Informationen, die Open Archives hat über Nicolai.
 • Überprüfen Sie im Register Wie (onder)zoekt wie?, wer den Familiennamen Nicolai (unter)sucht.


Quelle: Wikipedia
    

Die Veröffentlichung Stamboom Jellema wurde zusammengestellt von (nimm Kontakt auf).
Geben Sie beim Kopieren von Daten aus diesem Stammbaum bitte die Herkunft an:
Jan Jellema, "Stamboom Jellema", Datenbank, Genealogie Online (https://www.genealogieonline.nl/stamboom-jellema/I29508.php : abgerufen 4. August 2021), "Atze Claeses (Atzonius) Nicolai (1639-1701)".