genealogieonline

Genealogy Richard Remmé, The Hague, Netherlands » Peter van Borssele Ridder en Heer van Borselen, Goes en Kloetingen (± 1210-± 1278)

Persönliche Daten Peter van Borssele Ridder en Heer van Borselen, Goes en Kloetingen 

Quelle 1

Verwandschaft Peter van Borssele Ridder en Heer van Borselen, Goes en Kloetingen


Anknüpfungspunkte in anderen Publikationen

Diese Person kommt auch in der Publikation vor:

Vorfahren (und Nachkommen) von Peter van Borssele

Adam van Borssele
± 1150-????
Nicolaas van Borssele
± 1180-± 1263

Peter van Borssele
± 1210-± 1278

± 1259

Hadewig van Cruyningen
± 1225-± 1278

Oda van Borssele
± 1263-± 1300

Familie von Peter van Borssele Ridder en Heer van Borselen, Goes en Kloetingen

Er ist verheiratet mit Hadewig van Cruyningen.

rund 1259.


Kind(er):

 1. Jutte 'Judith' van Borssele  ± 1259-± 1296 
 2. Floris van Borssele  ± 1260-1322 
 3. Oda van Borssele  ± 1263-± 1300 


Notizen bei Peter van Borssele Ridder en Heer van Borselen, Goes en Kloetingen

Heer van Borsselen, Goes en Kloetingen

http://home.hetnet.nl/~hasibu/peterke.htm

Peter VAN BORSSELE, ridder, heer van Borselen en Goes, vermeld 1263-1278; tr. [Hadewig] VAN KRUININGEN, overl. vóór mei 1263.
Dominus Petrus de Bersalia, miles, heer van Goes en Borselen. In 1263 geven P. en H. milites, filii quondam domini Nicolai de Bersalia, aan abt en convent van Middelburg een kwitantie van 1673 ponden, die deze geestelijke heren aan domina M., zuster van P. en H. voornoemd, afbetaald hadden op een som van 3000 pond, die de abt verschuldigd was "recolende memorie domino N. patri nostro".
In 1265 wordt een twist beslecht die dominus Godefridus de Crunighen en dominus Petrus en dominus Henricus de Bersalia, deze beide laatste broeders, met de gravin-weduwe Aleyd van Holland hadden, enz. In 1276 kwam dominus Petrus de Borsalia, miles, te Leiden voor onder de getuigen van graaf Floris V. De laatste keer dat hij in een akte genoemd wordt was in 1278.
Hij had twee dochters en een zoon. De oudste dochter was Jutte. Zij trouwde in 1271 met Henricus de Lecke. In dat jaar gaf heer Petrus zijn dochter 1200 pond holl. ten huwelijk, en in 1278 bleven verschillende edelen borg voor de betaling.
Bron: De Nederlandsche Leeuw 1927: "Het geslacht van Borselen", door Dr. Henri Obreen.
Er is sprake van een zeer nauwe familierelatie tussen de Van Kruiningen's en de Van Borselen's. Deze blijkt ook al uit een lang bekende oorkonde van 6 (?) november 1271 waarbij heer Pieter van Borsele belooft om zijn (kennelijk oudste) dochter Jutte - die dus geboren moet zijn vóór december 1259 - voor haar huwelijk met Hendrik, heer van de Lek, 1200 pond Hollands mee te geven. Als borgen voor de bruidsschat worden later onder de naaste verwanten ook dezelfde Hugo en Wouter van Kruiningen genoemd. (...)
Bron: De Nederlandse Leeuw 1993: "De vrouwen van Randerode en van Zandenburg (Veere)", door J.W. Zondervan.

===================================

file:///E:/E-S009/genealogy/!downloads/Kwartierstaat%20Volker-Laagland.htm#1081353291

I. Peter Heer van
Hij trouwde met Machteld van Holland

=====================

E: (C) J_ Mulderij & D_J_ Scholte in 't Hoff.mht

351330 PETER VAN BORSSELE.
Hij was ridder en Heer van Borselen, Goes en Kloetingen, vermeld 1263-1278.
Gehuwd < ca. 1259 met
351331 (HADEWIG) VAN CRUIJNINGEN, overleden < mei 1263.

===========

II.  1.  Dominus Petrus  de  Bersalia,  miles,  h e er van  Goes  en Borselen. In 1263 geven P. en H. milites, filii  quondam ; domini  Nicolai  de Bersalia, aan abt en con-vent van Middelburg een kwitantie van 1673 ponden, die deze geestelijke h e eren aan domina M., zuster van P. en H. voornoemd, af betaald hadden op een som van 3000 pond, die de abt verschuldigd was „recolende memorie domino N. patri ; nostro".16) Beide broeders doon het volgende jaar (1264) een uitspraak over een twist, welke de Vlaamsche Cisterciönser-abdij Duins met eenige personen had*6); zij heeten daar voluit: Potrus de Barsele et ; Henricus  dictus Wisse, milites. Het volgende jaar (1265) wordt een twist beslecht, die dominus Godefridus de Cruninghen en dominus Petrus en dominus  Henricus ; de Bersalia, deze beide laatsten broeders, met de gravin-weduwe Aleyd van Holland hadden17), terwijl in 1266 Petrus do Bersela en Heinricus dictus Wisse, milites, een overeenkomst ten be-hoeve der abdij Duins bezegelden. In  bo vengenoemd jaar gaf graaf  Floris  V aan zijn verwant (consanguineus) dominus Petrus  de ; Borsalia,  miles,  diens mannen van  Goes  tolvrijheid 19), waaruit blijkt dat hij heer dier plaats was. Wij weten niet of hij ze uit de vaderlijke nalaten-schap hield, want al is het bekend dat hij met zijn broeder  Henric  de goederen zijns vaders deelde, zoo is het stuk daaromtrent niet tot ons gekomen. Evenmin weten wij iets naders over de tienden, die heer Petrus in leen hield  van de St.  Paulus-abdij en van het kapittel  van St. Pieter,  beiden te Utrecht, ook do daarop be-trekking hebbende stukken zijn verdwenen510). In 1276 kwam dominus Petrus d e ; Borsalia,  miles,  te Leiden onder de getuigen van graaf  Floris  V voor ,  en het laatst ontmoeten wij hem in 1278 in een stuk, dat bij zijn dochter Jutte ter sprake zal komen. Zijn kinderen, twee dochters en een zoon, waren :

...

https://www.knggw.nl/raadplegen/de-nederlandsche-leeuw/1927-45/128/

===========

Haben Sie Ergänzungen, Korrekturen oder Fragen im Zusammenhang mit Peter van Borssele Ridder en Heer van Borselen, Goes en Kloetingen?
Der Autor dieser Publikation würde gerne von Ihnen hören!


Quellen

 1. http://vandermerwede.net/
  http://vandermerwede.net/
  / n/a

Zeitbalken Peter van Borssele Ridder en Heer van Borselen, Goes en Kloetingen

  Diese Funktionalität ist Browsern mit aktivierten Javascript vorbehalten.
Klicken Sie auf den Namen für weitere Informationen. Verwendete Symbole: grootouders Großeltern   ouders Eltern   broers-zussen Geschwister   kinderen Kinder

Über den Familiennamen Borssele

 • Zeigen Sie die Informationen an, über die Genealogie Online verfügt über den Nachnamen Borssele.
 • Überprüfen Sie die Informationen, die Open Archives hat über Borssele.
 • Überprüfen Sie im Register Wie (onder)zoekt wie?, wer den Familiennamen Borssele (unter)sucht.

    

Die Veröffentlichung Genealogy Richard Remmé, The Hague, Netherlands wurde zusammengestellt von (nimm Kontakt auf).
Geben Sie beim Kopieren von Daten aus diesem Stammbaum bitte die Herkunft an:
Richard Remmé, "Genealogy Richard Remmé, The Hague, Netherlands", Datenbank, Genealogie Online (https://www.genealogieonline.nl/genealogie-richard-remme/I31230.php : abgerufen 22. Januar 2022), "Peter van Borssele Ridder en Heer van Borselen, Goes en Kloetingen (± 1210-± 1278)".