De Roller Stamboom » Kwartierstaat van Gerhard Anonij IJssel de Schepper