De Roller Stamboom » Kwartierstaat van Jan Hendrik Barenbrugh